AKADEMİK YAYINLARI

  1. Bora E, Erkan A, Kayahan B, Veznedaroğlu B. Cognitive insight and acute psychosis in schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci. 2007 Dec;61(6):634-9.
  2. Erkan A, Pırıldar Ş, Acarer A, Akdeniz F. Efficacy of Low-dose Pramipexole Augmentation in the treatment of Refractory Psychotic Depression Complicated with Tardive Dyskinesia: A Case Report, Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2011; 21(4):351-3.

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

Işıl Vahip, Arzu Erkan, Hatice İlerisoy, Fatma Özdemir, Burçak Zengin, Erik Erikson, I. Cilt 6. Bölüm, 6.2. Erik Erikson Sf. 746-755. Çeviri Editörleri (Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt) Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara, 2007. Kaplan & Saddock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Edition, Benjamin J. Saddock, Virginia A. Saddock (eds).

PSİKİYATRİ UZMANLIK TEZİ

  • Hemodiyaliz Hastalarında Tedaviye Uyum, l. Eksen Psikiyatrik Eş-tanılar ile Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Tedavi Uyumu Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2010.