İlk ve ortaöğrenimimi Akşehir’de tamamladım. Akşehir Anadolu Lisesi ‘den birincilik derecesiyle mezun oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldum. Psikiyatri ihtisasımı, 2004-2010 yılları arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Uzmanlık eğitimim boyunca Ege Üniversitesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde Konsültasyon Liyezon Birimi, Bağımlılık Birimi, Affektif Hastalıklar Birimi, Psikoterapi Birimi, Psikoz Birimi, Anksiyete Bozuklukları Birimi, tüm yataklı servis ve polikliniklerinde görev yaptım. Rotasyonlarım sırasında Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Polikliniklerinde, Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Kliniği ve Polikliniği’nde görev yaptım. 2011-2013 yılları arasında İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğümü yerine getirdim. 2013-2014 yılları arasında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yaptım.

2014 yılından bu yana İzmir’deki muayenehanemde psikiyatr ve psikoterapist olarak çalışmaktayım. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı olarak doktor öğretim görevlisiyim, Kişiler Arası İlişkiler ve Aile Terapileri derslerinden sorumluyum.

Temel ilgi alanım psikoterapi uygulamaları olup, bu alanda uzmanlaşmak üzere çok sayıda eğitimi tamamladım. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Anadolu Psikoterapi Derneği’nin Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler eğitimcilerindenim.

Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi alanında izmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı ‘nın kuramsal eğitimlerine katıldım. İhtisasım sırasında psikoterapi hastalarının Dinamik Yönelimli Psikoterapi ile tedavisini, Prof. Dr. Işıl Vahip ‘in süpervizörlüğünde yürüttüm. Ege Üniversitesi Psikoterapi Biriminde Prof. Dr. Işıl Vahip ‘in yürüttüğü hasta süpervizyonlarına altı yıl boyunca düzenli olarak katıldım. 2009-2014 yılları arasında kendi bireysel psikanalitik yönelimli psikoterapi sürecimi tamamladım. 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) alanındaki eğitimlerimi, İzmir, Ankara ve İstanbul’da tamamladım. BDT eğitimlerime 2005 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen kuramsal eğitimlerle başladım. 2007-2010 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen kuramsal eğitimleri ve hasta süpervizyonu aşamalarını tamamladım. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği ‘nin (KDTD) sertifikalı psikoterapistlerinden biriyim. BDT alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda kongre, kurs ve atölye çalışmasına katıldım. Türkiye Psikiyatri Derneği ‘nin (TPD) psikiyatri hekimleri arasında psikoterapi uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere 2010 yılında başlattığı projede, eğitici kadrosuna seçilen psikiyatristlerden biri oldum. 3 yıl süren kuramsal eğitim ve süpervizyon süreci sonunda, Türkiye Psikiyatri Derneği ‘nin Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler alanındaki sertifikalı eğiticilerinden biri oldum ve eğitmen olarak görevlendirildim. 2018 yılında Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda “International Diplomate” unvanı almaya hak kazanarak ve ACT onaylı Bilişsel Davranışçı Terapist olarak sertifiye oldum.

İhtisasım sırasında Cinsel Kimlik ya da Cinsel Yönelim Sorunları ile başvuran olguların poliklinikteki bireysel tedavi, terapi ve izlemlerini gerçekleştirdim. 2005-2008 yılları arasında transseksüel bireylerin katıldığı grup terapilerini Prof. Dr. Hayriye Elbi ‘nin koterapisti olarak yürüttüm. 2013-2014 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi’ni tamamladım. The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM) tarafından yapılan uluslararası sınavda Uluslararası Psikoseksüel Terapist unvanına hak kazandım. 2014 Ocak ayında İstanbul’da gerçekleşen 16. Uluslararası Avrupa Cinsel Tıp & 12.Uluslar arası Avrupa Seksoloji Derneği ortak kongresinde kongre düzenleme kurulu üyeliği yaptım.

Uluslararası Şema Terapi Derneği (The International Society of Schema Therapy (ISST)) eğitmeni Psikiyatrist Dr. H. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi Model ve Teknikleri, Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları temel eğitimlerini 2014 yılında tamamladım. Uygulama ve süpervizyonları sürdürüyorum.

2018 yılında Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği & Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) eğitimlerini ve Dr. Russ Harris tarafından verilen Travmada ACT ve Mindfulness, Anksiyete ve Depresyonda ACT eğitimlerini tamamladım, uygulayıcıyım. 2019 yılında gerçekleşen İstanbul ACT&RFT Günleri II, Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptım. 3. Nörobilim Kongresi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği yaptım.

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Kadın Ruh Sağlığı, Aile İçi Şiddet ve Sorunlarla Mücadele, Travmalar, İlişki Sorunları, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Yönelim Sorunları, Yeme Bozuklukları, Obezite, Kişilik Bozuklukları, Psikosomatik Rahatsızlıklar, yaşlılık ve genel tıbbi duruma eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar, diğer kliniklerde tedavi gören hastalar ve bakım gerektiren hastaların psikiyatrik tedavileri ve psikoterapileri özel ilgi alanlarım.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Medya ve Ruh Sağlığı çalışma Birimi eş koordinatörüyüm. TPD Bilişsel Davranışçı Terapiler; TPD Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar, TPD Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, TPD Kadın Ruh Sağlığı, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi üyesiyim. 2017-2018 yıllarında TPD Sosyal Medya Kurulu’nda görev aldım. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (JCBPR) Yayın Danışma Kurulu üyesiyim. Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanan “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu – Ruh Sağlığı Çalışanları, Alan Uzmanları, Öğrenciler ve Aileler İçin Kuramdan Uygulamaya” kitabının bölüm yazarlarındanım.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipler Odası, Kognitif ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği (KDTD), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD), Academy of Cognitive Therapy (ACT) ve Aids ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği üyesiyim.

Ruh sağlığı alanında halkı bilgilendirmeye yönelik programlarda moderatörlük ve medya danışmanlığı yapmaktayım. PsikeArt Dergisi, Rağmen Kitap Dizisi ve Bavul Dergi yazarlarındanım. İnsan davranışı, ilişkiler, ruh sağlığı ve psikoterapiler konularında kurs ve atölye çalışmaları düzenlemekte, kongrelerde eğitmen ve konuşmacı olarak görev almaktayım. 

Tamamladığım eğitimlerin ayrıntıları için: http://arzuerkan.com/kurs-ve-egitimler/

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) uyumlu özgeçmişim için: