TAMAMLADIĞIM EĞİTİMLER

İlk ve ortaöğrenimimi Akşehir’de tamamladım. Akşehir Anadolu Lisesi ‘den birincilik derecesiyle mezun oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldum. Psikiyatri ihtisasımı, 2004-2010 yılları arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Uzmanlık eğitimim boyunca Ege Üniversitesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde Konsültasyon Liyezon Birimi, Bağımlılık Birimi, Affektif Hastalıklar Birimi, Psikoterapi Birimi, Psikoz Birimi, Anksiyete Bozuklukları Birimi, tüm yataklı servis ve polikliniklerinde görev yaptım. Rotasyonlarım sırasında Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Polikliniklerinde, Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Kliniği ve Polikliniği’nde görev yaptım. 2011-2013 yılları arasında İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğümü yerine getirdim. 2013-2014 yılları arasında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yaptım.

2014 yılından bu yana İzmir’deki muayenehanemde psikiyatr ve psikoterapist olarak çalışmaktayım. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı olarak doktor öğretim görevlisiyim, Kişiler Arası İlişkiler ve Aile Terapileri derslerinden sorumluyum.

Temel ilgi alanım psikoterapi uygulamaları olup, bu alanda uzmanlaşmak üzere çok sayıda eğitimi tamamladım. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Anadolu Psikoterapi Derneği’nin Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler eğitimcilerindenim.

Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi alanında izmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı ‘nın kuramsal eğitimlerine katıldım. İhtisasım sırasında psikoterapi hastalarının Dinamik Yönelimli Psikoterapi ile tedavisini, Prof. Dr. Işıl Vahip ‘in süpervizörlüğünde yürüttüm. Ege Üniversitesi Psikoterapi Biriminde Prof. Dr. Işıl Vahip ‘in yürüttüğü hasta süpervizyonlarına altı yıl boyunca düzenli olarak katıldım. 2009-2014 yılları arasında kendi bireysel psikanalitik yönelimli psikoterapi sürecimi tamamladım.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) alanındaki eğitimlerimi, İzmir, Ankara ve İstanbul’da tamamladım. BDT eğitimlerime 2005 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen kuramsal eğitimlerle başladım. 2007-2010 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen kuramsal eğitimleri ve hasta süpervizyonu aşamalarını tamamladım. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği ‘nin (KDTD) sertifikalı psikoterapistlerinden biriyim. BDT alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda kongre, kurs ve atölye çalışmasına katıldım. Türkiye Psikiyatri Derneği ‘nin (TPD) psikiyatri hekimleri arasında psikoterapi uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere 2010 yılında başlattığı projede, eğitici kadrosuna seçilen psikiyatristlerden biri oldum. 3 yıl süren kuramsal eğitim ve süpervizyon süreci sonunda, Türkiye Psikiyatri Derneği ‘nin Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler alanındaki sertifikalı eğiticilerinden biri oldum ve eğitmen olarak görevlendirildim. 2018 yılında Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda “International Diplomate” unvanı almaya hak kazanarak ve ACT onaylı Bilişsel Davranışçı Terapist olarak sertifiye oldum.

İhtisasım sırasında Cinsel Kimlik ya da Cinsel Yönelim Sorunları ile başvuran olguların poliklinikteki bireysel tedavi, terapi ve izlemlerini gerçekleştirdim. 2005-2008 yılları arasında transseksüel bireylerin katıldığı grup terapilerini Prof. Dr. Hayriye Elbi ‘nin koterapisti olarak yürüttüm. 2013-2014 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi’ni tamamladım. The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM) tarafından yapılan uluslararası sınavda Uluslararası Psikoseksüel Terapist unvanına hak kazandım. 2014 Ocak ayında İstanbul’da gerçekleşen 16. Uluslararası Avrupa Cinsel Tıp & 12.Uluslar arası Avrupa Seksoloji Derneği ortak kongresinde kongre düzenleme kurulu üyeliği yaptım.

Uluslararası Şema Terapi Derneği (The International Society of Schema Therapy (ISST)) eğitmeni Psikiyatrist Dr. H. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi Model ve Teknikleri, Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları temel eğitimlerini 2014 yılında tamamladım. Uygulama ve süpervizyonları sürdürüyorum.

2018 yılında Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği & Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) eğitimlerini ve Dr. Russ Harris tarafından verilen Travmada ACT ve Mindfulness, Anksiyete ve Depresyonda ACT eğitimlerini tamamladım, uygulayıcıyım. 2019 yılında gerçekleşen İstanbul ACT&RFT Günleri II, Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptım. 3. Nörobilim Kongresi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği yaptım.

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Kadın Ruh Sağlığı, Aile İçi Şiddet ve Sorunlarla Mücadele, Travmalar, İlişki Sorunları, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Yönelim Sorunları, Yeme Bozuklukları, Obezite, Kişilik Bozuklukları, Psikosomatik Rahatsızlıklar, yaşlılık ve genel tıbbi duruma eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar, diğer kliniklerde tedavi gören hastalar ve bakım gerektiren hastaların psikiyatrik tedavileri ve psikoterapileri özel ilgi alanlarım.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Medya ve Ruh Sağlığı çalışma Birimi eş koordinatörüyüm. TPD Bilişsel Davranışçı Terapiler; TPD Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar, TPD Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, TPD Kadın Ruh Sağlığı, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi üyesiyim. 2017-2018 yıllarında TPD Sosyal Medya Kurulu’nda görev aldım. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (JCBPR) Yayın Danışma Kurulu üyesiyim. Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanan “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu – Ruh Sağlığı Çalışanları, Alan Uzmanları, Öğrenciler ve Aileler İçin Kuramdan Uygulamaya” kitabının bölüm yazarlarındanım.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipler Odası, Kognitif ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği (KDTD), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD), Academy of Cognitive Therapy (ACT) ve Aids ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği üyesiyim.

Ruh sağlığı alanında halkı bilgilendirmeye yönelik programlarda moderatörlük ve medya danışmanlığı yapmaktayım. PsikeArt Dergisi, Rağmen Kitap Dizisi ve Bavul Dergi yazarlarındanım. İnsan davranışı, ilişkiler, ruh sağlığı ve psikoterapiler konularında kurs ve atölye çalışmaları düzenlemekte, kongrelerde eğitmen ve konuşmacı olarak görev almaktayım.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) uyumlu özgeçmişim için:

Aşağıda tamamladığım eğitimler ve detayları bulunmaktadır:

DİNAMİK YÖNELİMLİ PSİKİYATRİ-PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR, KATILDIĞI KURS ve EĞİTİMLER

 1. Halime Odağ Psikoterapi Vakfı Psikanalitik Yönelimli Kuramsal Eğitim, 2004-2005, İzmir.
 2. “Sağaltım sürecinde ödipal çatışma, mazoşizm, omnipotans ve haz alabilme yeteneği”, Eğitici: Yeşim Erim, 7. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 16-18 Eylül 2005, İzmir.
 3. İki olgunun psikanalitik yönelimli psikoterapi ile bir yıl süreli izlemi, Süpervizör: Prof Dr. Işıl Vahip, 2006-2007, İzmir.
 4. Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoterapi Birimi’nde haftada bir gün düzenlenen grup süpervizyonlarına düzenli katılım, Supervizör: Prof. Dr. Işıl Vahip, 2004-2010, İzmir.
 5. Bireysel Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Süreci, (8 yıl) (Haftada bir seanstan oluşan, terapistin kendisinin bizzat terapi ve eğitim gördüğü bir süreçtir).
 6. Terapötik Dinleme, Eğitici: Dr. Salman Aktar, (4.5 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2 Ekim 2018, İzmir.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMLERİ

 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi Kursu, (2 saat), Eğiticiler: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Doç. Dr. Hakan Türkçapar, 9. Bahar Sempozyumu, 13-17 Nisan 2005, Antalya.
 2. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme, Formülasyon ve Tedavi Planı Oluşturma, (2 saat), Eğitici: Doç. Dr. Hakan Türkçapar: Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu, 10. Bahar Sempozyumu, 28 Mart-2 Nisan 2006, Antalya.
 3. Bilişsel Davranışçı Terapiler Kuramsal Eğitimi, Eğitici: Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Compos Mentis Psikiyatrik Araştırma Merkezi, Haziran-Eylül 2006, (40 saat), İzmir.
 4. Bilişsel Davranışçı Terapiler Kuramsal Eğitimi (100 saat), Eğitici: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Ekim 2007- Kasım 2008, İstanbul.
 5. Bilişsel Davranışçı Terapiler, Süpervizyon Eğitimi (100 saat), Süpervizör: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 2008-2010, İstanbul.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitici Eğitimi, Kuramsal Eğitim, (220 Saat), 2011-2012, Ankara-İstanbul.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitici Eğitimi, Süpervizyon Aşaması (120 Saat), 2012-2014, Ankara-İstanbul.

ŞEMA TERAPİ ULUSLARARASI SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

 1. Şema Terapi Temel Teknikleri ve Uygulamaları, (40 saat), Eğitici: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu (Uluslararası Şema Terapi Derneği, The International Society of Schema Therapy (ISST) Eğitmeni, 18-19 Ekim, 15-16 Kasım 2014, İstanbul.
 2. Şema Terapinin Borderline & Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması, (16 saat), Eğitici: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu (Uluslararası Şema Terapi Derneği, The International Society of Schema Therapy (ISST) Eğitmeni), 20-21 Aralık 2014, İstanbul.
 3. Şema Terapi Süpervizyonu, Süpervizör: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu, (16 Oturum, 26 Saat), 2014-2018, İstanbul.

MINDFULNESS, KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Fear of Compassion” Workshop, (3 saat), 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, Eğitici: Paul Gilbert, 2-5 Haziran 2011, İstanbul.
 2. Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, (ACT)), Eğitici: Dr. Sevinç Ulusoy, (4 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 mayıs 2015, Kuşadası.
 3. Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeler ve ACT Tekniklerinin Bilişsel Davranışçı Terapi Ortamına Uyarlanması, (2 Saat), Eğitici: Dr. M. Hakan Türkçapar, 29 Kasım 2014, İstanbul.
 4. Kabul ve Kararlılık Terapisi, Kuram ve Klinik Uygulamalar, (4 saat), Eğitici: Psikiyatrist Dr. K. Fatih Yavuz, 29 Kasım 2014, İstanbul.
 5. Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel Eğitimi, Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim, (36 saat), Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ocak-Mart 2018, İzmir.
 6. Farkındalığın Bilimi, Eğitici: Dr. Daniel Siegel, (8 saat), 23 Haziran 2018, İstanbul.
 7. Integrating CBT and Mindfulness Series ( Introduction to Mindfulness and CBT, Mindfulness of Emotions, Mindfulness of Thoughts, Mindfulness for Self-Compassion) (6 saat), Eğitici: Dr. Robert Hindman, Beck Institute For Cognitive Behavior Therapy, 9 Ekim 2018, Online Therapy.
 8. Acceptance and Commitment Therapy & Mindfulness for Trauma, Eğitici: Russ Harris, 8 hafta (16 saat), 23 Ekim 2018, Online Eğitim.
 9. Acceptance and Commitment Therapy for Depression and Anxiety Disorders, Eğitici: Russ Harris, 6 hafta (16 saat), 23 Ekim 2018, Online Eğitim.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ ALANINDAKİ İLERİ EĞİTİMLER

 1. “Kişilik Bozukluğu Olan Hastaların Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Tedavisi” (8 saat), Eğitici: Arthur Freeman, 13-14 Mayıs 2006, İstanbul.
 2. “Assessment and management of anger” (Öfkenin değerlendirilmesi ve öfke yönetimi), Eğitici: Ray Novaco, (3 saat), KDTD 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2007, İstanbul.
 3. “Zor ve Karmaşık Vakalarda KDT: Tedavi Engellerini Aşmak (Effective CBT For Complex Cases: Overcoming Roadblocks)”, Eğitici: Leslie Sokol, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 16 Kasım 2013, İstanbul.
 4. “KDT Uygulamalarında Kısa Süreli Seanslarla Yüksek Verim Alma (High-Yield CBT For Brief Sessions)”, Jesse Wright, (2 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, 14 Kasım 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.
 5. “Tedaviye Uyum ve Katılımı Artırmada KDT (Improving Treatment Adherence with CBT)”, Jesse Wright, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 16 Kasım 2013, İstanbul.
 6. “Klinik Tablolar ve Kognitif Davranışçı Yaklaşımlar”, “Bipolar Bozukluk ve KDT Yaklaşımları” Yusuf Sivrioğlu, “Şizofreni ve KDT Yaklaşımları” Ömer Şenormancı, “Kompleks TSSB ve KDT Yaklaşımları” Berk Ergün, “Kanser Hastalarına Psikoterapötik Yaklaşım ve KDT” Zeynep Armay, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.
 7. “Tıbbi Yönden Açıklanamayan Semptomları Anlamakta ve Tedavide Transdiagnostik ve Bozukluğa Özgül Yanları ile Hibrid Bir Model Olarak Kognitif Davranışçı Yaklaşım”, Eğitici: Dr. Paul Salkovskis, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 6 Kasım 2015, İstanbul.
 8. “Sanat ve Bilimin Işığında Yeni ve Umut Vadeden Bir Yaklaşım Olarak Sanal Gerçeklik Temelli Kognitif ve Davranış Terapileri”, Eğitici: Dr. Daniel David, (7 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5 Kasım 2015, İstanbul.
 9. Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB)’nda Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) ve Şema Terapi”; “DSM 5 Tanı Ölçütleri, Biyolojik Model ve Farmakoterapi” İbrahim Bilgen, “BKB’nu Diyalektik Davranışçı Terapi Modeli ile Anlamak” Onur Yılmaz, “BKB’yi Şema Terapi Modeli ile Anlamak” Karabet Topuzoğlu, “BKB Olgu Sunumu” Nuray Yılmaz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.
 10. “İyi ve etik uygulamalar bağlamında kognitif davranışçı terapiler”, Mehmet Zihni Sungur, Erhan Ertekin, Berk Murat Ergun, Yusuf Sivrioğlu, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 11. “Psikiyatri ve Psikoterapi Ne Kadar Bilimsel?” Moderatörler: Murad Atmaca (PD), Yasin Bez, “Psikoterapi nörobilimle mi bilimselleşecek?” Hakan Türkçapar, “Psikoterapi: bilim mi, sanat mı?” Kemal Sayar “Psikoterapi uygulamalarında bilimsel paradigmalardan vazgeçilebilir mi?” Serhat Çıtak, “Temel bilimlerden psikopatolojiye bağlamsal davranışçılık bize ne söyler?” K. Fatih Yavuz, Uuslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 12. “Kognitif ve varoluşçu bakışların etkileşim haritası”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Kognitif ve varoluşçu yaklaşımların etkileşim haritası” Dr. Onur Yılmaz, “Varoluşçu felsefe ve varoluşçu terapilere genel bakış” Dr. Ahmet Öztürk, “Bilişsel terapilerde yenilikler”, Prof. Dr. İsmet Kırpınar, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 13. Kognitif kavramsallaştırma Kursu (Online), Kognitif Model ve Olgu Kavramsallaştırması Şeması, (2 saat), Dr. Judith Beck of the Beck Institute, Ağustos 2018.

CİNSEL TERAPİ, ÇİFT VE AİLE TERAPİLERİ ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALAR, KATILDIĞI KURS ve EĞİTİMLER

 1. Cinsel Kimlik ve Yönelime ilişkin sorunlarla başvuran olguların poliklinikte bireysel tedavi, terapi ve izlemleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Polikliniği, 2005-2008, İzmir.
 2. Transseksüel Bireylerin Cinsel Kimlik Yeniden Atanması Öncesi İki Yıl Süre İzlendiği, Açık Grup Terapisi, Terapist: Prof. Dr. Hayriye Elbi, Koterapist: Dr. Arzu Erkan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2005-2008, İzmir.
 3. Cinsel sorunlar ile başvuran olguların psikiyatrik değerlendirme, bakı ve izlemi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2005-2011, İzmir.
 4.  “Aynı Vakaya Üç Farklı Yaklaşım”, Bilişsel Davranışçı Terapi BÇB Etkinliği, Çalışma Grubu, Eğiticiler: Mehmet Zihni Sungur, Doğan Şahin, Murat Dokur, Berk Murat Ergun, Banu Aslantaş Ertekin, Selin Tüzün, 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 5. “Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu”, Kurs, Eğiticiler: Ejder Yıldırım Akgün, Şeref Özer, (2 saat), 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 6. “Çift ve Ailelerde Bilişsel Davranışçı Stratejiler”, Workshop, Eğitici: Frank Dattilio, (3 saat), 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, 2-5 Haziran 2011, İstanbul.
 7. “Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi”, Eğitici: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, (50 saat), Şubat 2013-Ocak 2014, İzmir.
 8. Psikoseksüel Terapi Eğitimi, Avrupa Seksoloji Federasyonu ve & Avrupa Cinsel Tıp Birliği, (The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM)), (24 saat), 25-27 Ocak 2013, İstanbul.
 9. Avrupa Seksoloji Federasyonu & Avrupa Cinsel Tıp Birliği, (The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM) Certified Psycho-Sexologist (ECPS)), Uluslararası Yetkinlik Sınavı ile “Uluslararası Psikoseksüel Terapist” ünvanını haketmiştir, 1 Şubat 2014, İstanbul.
 10. “İlişki Pusulası”, Eğitici: Prof. Hürol Fışıloğlu, Evlilik ve Aile Terapileri, (6 saat), 3 Nisan 2016, İzmir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Gençlerdeki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na Bütüncül Yaklaşım: Psikososyal ve Farmakoterapileri Bir arada Kullanma”, Çalışma Grubu, Eğiticiler: Yankı Yazgan,&Berk Murat Ergun, 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 2. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bütüncül Yaklaşım”, Kurs, Eğiticiler: Prof. Dr. Cengiz Tuğlu, Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, TPD İzmir Şubesi Etkinliği, 28 Şubat 2015, (6 saat), İzmir.
 3. “Detaylı İncelemelerle DEHB’de Değişik Yaklaşımlar”; Moderatörler: Tümer Türkbay, M. Akif Ersoy “DEHB’de zaman algısı ve yönetimi” Ayhan Cöngöloğlu, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda işlevsellikte bozulma-yaşam kalitesi kavramlarının önemi” Mahmut Cem Tarakçıoğlu, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda demir ve ilişkili parametreler” Kemal Utku Yazıcı, “DEHB’de kullanılan ilaçlarda farmakovijilans” Nagihan Saday Duman, “DEHB’de kullanılan stimülan ilaç formları arasında etkinlik ve yan etki farklılıkları (OROS, Retard ve Kısa Etkili Form)” Nurullah Bolat, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 4. “Erişkinlerde DEHB: Az Tanı Konuyor, Fazla Tanı Konuyor?” Moderatörler: Cengiz Başoğlu, M. Akif Ersoy “Az Tanı Konuyor” Hasan Herken, “Fazla Tanı Konuyor” Figen Çulha Ateşçi, 8. Uuslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 5. Yarı yapılandırılmış görüşme ölçeklerinin işlevleri ve ACE+ yetişkinlerde DEHB için tanısal görüşmenin uygulaması, Eğitici: Dr. Bengi Semerci, Kurs, (1 saat), 16 Kasım 2016, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.
 6. Örneklerle DIVA uygulaması, Eğitici: Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, Kurs, (1 saat), 16 Kasım 2016, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

YEME BOZUKLUĞU ve OBEZİTE ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Obezite ve Yeme Bozukluğunda Kognitif ve Davranış Terapileri”, Eğiticiler: Feyza Bayraktar, Gülay Oğuz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, (2 saat), Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 15 Kasım 2013, İstanbul.
 2. Obezite ve Yeme bozuklukları: “Nörobilimden Sınıflandırmaya” Moderatörler: Hans Wijbrand Hoek (Hollanda), Atila Erol (PD), “Yeme bozukluklarının gelişiminde çevrenin rolü” Hans Wijbrand Hoek (Hollanda), “Obezitenin nörobilişsel etkileri ve bariatrik cerrahi” Güzin M. Sevinçer, “Gece yeme sendromunun nöral mekanizmaları” Numan Konuk (PD), “Yeme bozukluklarının psikofarmakolojisi; etiyolojik etkileri” Asena Akdemir (Turkey, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 3. “Obezite ve Obezite Cerrahisinde Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi” Moderatör: Oğuz Karamustafalıoğlu, Atila Erol, “Obez hastaların psikiyatrik değerlendirmesi” Asena Akdemir, “Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası ruh sağlığı” Güzin M. Sevinçer, “Obezite ve yeme bozukluklarında ölçme ve değerlendirme araçları” Numan Konuk, “Obezite ölçümleri; obezite epidemilerinde araştırma yöntemleri” Hans Wijbrand, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 4. Yeme Bozuklukları Tedavisinde Geliştirilmiş Kognitif Davranışçı Terapi (KDT-E), Eğitici: Feyza Bayraktar, (2 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 5 Mayıs 2016, Çeşme, İzmir.
 5. Yeme bozuklukları tedavisinde emosyonel regülasyon becerilerini geliştirme Eğitici: Feyza Bayraktar, (2 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Çeşme, 5 Mayıs 2016, İzmir.

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI ve TRAVMA ALANINDAKİ İLERİ KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Panik Bozukluğa Bütüncül Yaklaşım”, Eğitici: Dr. Erhan Bayraktar, 2005, Bodrum.
 2. “Anksiyete Bozukluklarında Farmakoterapi ve Psikososyal Tedavi Şekilleri” Kış Okulu, 25-26 Şubat 2006, İzmir.
 3. “Cognitive Therapy for Contamination-Related OCD: ERP and Beyond (Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi)” Workshop, Eğitici: Adam Radomsky, (3saat), 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, 2-5 Haziran 2011, İstanbul.
 4. “Post-travmatik (Travma Sonrası) Stres Bozukluğuna (PTSD- TSSB) Güncel Bakış”, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur & Claudia Herbert, (6saat), 1 Nisan 2012, İstanbul.
 5. “Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ile Tedavisi”, Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, (4 saat), 17 Şubat 2012, İstanbul.
 6. “Anksiyete Bozukluklarının Anlaşılması ve Tedavisinde Bu Bozukluklarının Transdiagnostik ve Özgül Yönleri (Transdiagnostic and Specific Aspects in the Understanding and Treatment of Anxiety Disorders)”, Paul Salkovskis, (1 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 6 Kasım. 2015, İstanbul.
 7. Travmatik Stres ve İlişkili Sorunlarda Bilişsel Davranışçı Terapi, Eğitici: Prof. Dr. Tamer Aker, (2 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Etkinliği, 21 Ocak 2016, İzmir.
 8. İnsan Kaynaklı Kitlesel Travmalar Sonrası Ruhsal Açıdan Tarama, Değerlendirme ve İlk Müdahale Rehberi Kursu, Eğiticiler: Prof. Dr. Şahika Yüksel, Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi Çıngı, (6 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Etkinliği, 12 Mart 2017, İzmir.

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ALANINDAKİ İLERİ KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Psychotropic drug use during pregnancy and postpartum period in bipolar patients (Bipolar bozukluklu hastaların gebelik ve doğumsonrası dönemlerinde ilaç kullanımı )”, Eğiticiler: Doç. Dr. Fisun Akdeniz & Anke Rohde, (2 saat), Duygudurum Bozuklukları Uluslararası Konferansı, 30 Mart-01 Nisan 2006, İstanbul.
 2. Lundbeck Depresyon Enstitüsü, 30 Mart-1 Nisan 2007, Antalya.
 3. “CBT for bipolar disorders: A relapse prevention approach” (Bipolar bozuklukta KDT: Bir nüks önleme modeli), Eğitici: Dominic Lam, (8 saat), KDTD 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylul 2007, İstanbul.
 4. “Metakognitif Yaklaşım Bağlamında Depresyonda Kognisyon” Mehmet Zihni Sungur, “KDT Bağlamında Depresyonda Kognitif İşlevler, Yusuf Sivrioğlu, KDT Bağlamında Depresyonda İlaçların Kognisyon ve Kognitif İşlevler Üzerine Etkisi Şükrü Uğuz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım. 2015, İstanbul.
 5.  “Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Depresyonuna Farklı Bakışlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar” Moderatörler: Fatih Ünal, Özlem Özcan, “Ergen depresyonu için Kanada’da bir birinci basamak eğitim programı: geliştirilmesi ve ayrıntılar” Stan Kutcher (CCNP), “Okullarda depresyon için ne yapılabilir? Sosyal emosyonel öğrenme çalışmaları ve risk grupları” Yankı Yazgan, “İmmünoloji, depresyon ve tedaviye yansımaları” Özden Üneri, “Major depresyon için biyolojik belirteçler ve genetik faktörler” Neşe Perdahlı Fiş, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 6. “Yeni Psikotrop İlaçlar için Olası bir Kaynak Olarak “Barsak Beyin Ekseni”” Moderatörler: Angelos Halaris (WPA), Brian Leonard (CINP) “Yeni psikotrop ilaçlar olarak psikobiyotikler” Ted Dinan (UK), “Beyin sağlığının sürdürümü açısından prebiyotikler” Phil Burnett (UK), “Beyin hastalıklarında mikrobiyotabarsak-beyin ekseni” Gökben Hızlı Sayar (TAP), “Nöropsikiyatrik bozukluklarda dışkı mikrobiyota ekimi” Alper Evrensel (Türkiye), 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. Gazi Psikiyatri Günleri Bilimsel Etkinliği Şizofreni Akademisi A’dan Z’ye Şizofreni, 17-19 Şubat 2006, Antalya.
 2. İçgörüsü zayıf olan ya da hiç olmayan hastalar ile tedavi işbirliği kurma eğitimi, (Tam gün), Eğitimci: Prof. Dr. Köksal Alptekin, 2010, İzmir.
 3. “Psikozun Tedavilerinde Rasyonel Emotif ve Kognitif Davranış Terapilerinin Kullanımı: Yeni Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Önermeler”, Eğitici: Prof. Dr. Daniel David, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım. 2015, İstanbul.
 4. “Şizofrenide Tedavi Uyumu, Farmakoterapiden Psikoterapiye”, Eğitici: Doç. Dr. Semra Ulusoy Kaymak, (1 Saat), 10 Mart 2017, İzmir.

BAĞIMLILIK ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Madde ve Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar” (7 saat), Eğitici: Sharon Freeman, 13-14 Mayıs 2006, İstanbul.
 2. “Motivasyonel Görüşme Teknikleri”, Eğitici: Dr. Hakan Coşkunol, (2 saat), IV: Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 29 Kasım- 2 Aralık 2007, İzmir.
 3. Europe Chapter of the Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT-E) ve Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri (BATI) Enstitüsü İşbirliği ile Sigarayı Bıraktırma Uluslararası Eğitim Programı, “Methodology of Clinical Research in Smoking and Setting Up and Running Specialist Smoking Cessation Service, (30 saat)15-18 Aralık 2010, İzmir.
 4. “Alkol ve Sigara Bağımlılığında Kognitif ve Davranışçı Terapi Yaklaşımı” – Eğiticiler: Mükerrem Güven, Gülay Oğuz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, (2 saat), Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 15 Kasım 2013, İstanbul.

DİĞER ALANLARDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. Geropsikiyatri Okulu, 25-27 Kasım 2005, Antalya.
 2. Etkin Sunum Teknikleri Kursu, Doç. Dr. Fisun Akdeniz, Mart 2006, İzmir.
 3. DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I) Uygulamalı Eğitimi Programı, Eğitici: Dr. Soli Sorias, Ekim 2006-Ocak 2007, İzmir.
 4. Psikiyatride Medikal İstatistik Eğitim Programı, Eğitici Doç.Dr. Oktay Özdemir, Aralık 2009, İzmir.
 5. Psikiyatrik Ölçekler ve Değerlendirme, Eğiticiler: Dr. Ömer Aydemir, Prof. Dr. Timucin Oral, (6 saat), Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Şubat 2013, Manisa.