TAMAMLADIĞI EĞİTİMLER

Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce; ilk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamlamıştır. Akşehir Anadolu Lisesi’nden birincilikle mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ile Ege Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nü kazanmıştır. İhtisasını 2004-2010 yılları arasında, Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

İhtisası sırasında Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nin tüm yataklı servis ve polikliniklerinde, Konsültasyon Liyezon Birimi, Bağımlılık Birimi, Affektif Hastalıklar Birimi, Psikoterapi Birimi, Psikoz Birimi, Anksiyete Bozuklukları Birimi’nde; Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Polikliniklerinde, Nöroloji Anabilim Dalı Kliniği ve Polikliniği’nde psikiyatr ve psikoterapist olarak görevlerini tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 2013-2014 yılları arasında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmıştır.

Psikoterapi alanındaki uygulamalarına, eğitimciliğe ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermek üzere kamudaki görevinden ayrılmıştır. İzmir’de yaşamakta, 2014 yılından bu yana kendi muayenehanesinde psikiyatr ve psikoterapist olarak hizmet vermektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Temel ilgi alanı psikoterapi uygulamaları olup, bu alanda uzmanlaşmak üzere çok sayıda eğitimi başarıyla tamamlamış ve pek çok danışanın tedavisini yürütmüştür. Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi alanında İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı’nın kuramsal eğitimlerine katılmıştır. İhtisası sırasında psikoterapi hastalarının Dinamik Yönelimli Psikoterapi ile tedavisini, Prof. Dr. Işıl Vahip’in süpervizörlüğünde yürütmüştür. Ege Üniversitesi Psikoterapi Biriminde Prof. Dr. Işıl Vahip’in yürüttüğü psikoterapi süpervizyonlarına 6 yıl boyunca düzenli olarak katılmıştır. 2009-2014 yılları arasında kendi bireysel psikanalitik yönelimli psikoterapi sürecini tamamlamıştır (Bu yoğun süreç, haftada bir seanstan oluşan, sekiz yıl  süren, terapistin kendisinin bizzat terapi gördüğü bir süreçtir).

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) alanındaki eğitimlerini, İzmir, Ankara ve İstanbul’da tamamlamıştır. BDT eğitimlerine 2006 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen kuramsal eğitimler ile başlamıştır. 2007-2010 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen kuramsal eğitimleri ve süpervizyon aşamalarını başarıyla tamamlamıştır. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin (KDTD) sertifikalı psikoterapistlerinden biri olmuştur. BDT alanında çok sayıda kongre, kurs ve atölye çalışmasına katılmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) psikiyatri hekimleri arasında psikoterapi uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere 2011 yılında başlattığı projede, eğitici kadrosuna seçilen psikiyatrlardan biri olmuştur. 3 yıl süren kuramsal eğitim ve süpervizyon süreci sonunda, TPD’nin BDT alanındaki sertifikalı eğiticilerinden biri olmuştur. Ege Bölgesi-İzmir eğitim sorumlularındandır.

2018 yılında Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda “International Diplomate” unvanı almaya hak kazanmış ve ACT onaylı Bilişsel Davranışçı Terapist olarak sertifiye olmuştur.

Cinsel Terapiler konusunda da temel ve ileri eğitimleri tamamlamıştır. İhtisası sırasında Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve İfadesi ile ilgili sorunlar ile başvuran olguların poliklinikteki bireysel tedavi, terapi ve izlemlerini gerçekleştirmiştir. 2005-2008 yılları arasında transseksüel bireylerin katıldığı grup terapilerini Prof. Dr. Hayriye Elbi’nin koterapisti olarak yürütmüştür. 2013-2014 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Çift ve Cinsel Terapi Eğitimini tamamlamıştır. The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM) tarafından yapılan uluslararası sınavı geçmiş ve gerekli aşamaları başarı ile tamamlayarak Uluslararası Psikoseksüel Terapist unvanını elde etmiştir. 2014 Ocak ayında İstanbul’da gerçekleşen 16. Uluslararası Avrupa Cinsel Tıp & 12.Uluslararası Avrupa Seksoloji Derneği ortak kongresinde kongre düzenleme kurulu üyeliği yapmıştır.

Uluslararası Şema Terapi Derneği (The International Society of Schema Therapy (ISST)) eğitmeni Psikiyatr Dr. H. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi Model ve Teknikleri, Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları temel eğitimlerini 2014 yılında tamamlamıştır. Uygulama ve süpervizyonlarını sürdürmektedir.

Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği & Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Kuramsal ve Uygulamalı Temel Eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. Dr. Russ Harris tarafından verilen Travmada ACT ve Mindfulness, Anksiyete ve Depresyonda ACT eğitimlerini tamamlamıştır.

İlişki ve kişilerarası iletişim sorunları, kariyer planlama ve kaynak yönetimi, kadın ruh sağlığı, Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Aile İçi Şiddet, cinsel istismar ve ilişkili sorunlarla mücadele, ruhsal travmalar, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Yönelim Sorunları, Yeme Bozuklukları, Obezite, Kişilik Bozuklukları, Psikosomatik Rahatsızlıklar, yaşlılık ve genel tıbbi duruma eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar, diğer kliniklerde tedavi gören hastalar ve bakım gerektiren hastaların psikiyatrik tedavileri ve psikoterapileri özel ilgi alanlardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Türk Tabipler Odası, Kognitif ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği (KDTD), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD), Academy of Cognitive Therapy üyesidir. Erken Doğan Bebekler (ErDoDer) İzmir Şubesi kurucu üyesidir.

TPD Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler, TPD Cinsel Bozukluklar, TPD Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, TPD Kadın Ruh Sağlığı, TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi, TPD EMDR Çalışma Birimi Üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitici Grubu üyesidir. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesidir. 2017-2018 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Sosyal Medya Kurulu’nda görev almıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, yerel yönetimler ve derneklerde eğitim ve seminerler vermektedir. Sivil toplum kuruluşları yararına işler yapmakta, sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktadır. Televizyon, radyo ve sosyal medyada çeşitli programlara konuk olarak katılmakta, yazılı basın ve dergiler için uzman görüşü sunmakta, medya danışmanlığının yanı sıra çeşitli kurumlara danışmanlık yapmaktadır.

TRT Haber, A Haber, SKY TV, Kanal 35 ana haber bültenleri; CNN Türk Gündem Özel Programı, SKY TV Güzellik Bende Kalsın, Reçete Programı, Den TV Sihirli Dokunuşlar Programı, konuk olduğu TV programlarından başlıcalarıdır. TRT Kent Radyo Sağlık Dünyası, Renin’le Ses Getirenler, TRT Radyo Haber Sağlık Raporu konuk olarak katıldığı radyo programlarından başlıcalarıdır. 2016 yılından beri düzenli olarak TRT Radyo 1 Düşünceden Duyguya Programı’na katılmaktadır. Pyschologies Türkiye, Psikeart, Franchise Market Türkiye Dergisi’nde yazıları yayımlanmaktadır.

İnsan davranışı, ilişkiler, ruh sağlığı ve psikoterapiler konularında kurs ve atölye çalışmaları düzenlemekte, ulusal ve uluslararası kongrelerde eğitmen ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

DİNAMİK YÖNELİMLİ PSİKİYATRİ-PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR, KATILDIĞI KURS ve EĞİTİMLER

 1. Halime Odağ Psikoterapi Vakfı Psikanalitik Yönelimli Kuramsal Eğitim, 2004-2005, İzmir.
 2. “Sağaltım sürecinde ödipal çatışma, mazoşizm, omnipotans ve haz alabilme yeteneği”, Eğitici: Yeşim Erim, 7. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 16-18 Eylül 2005, İzmir.
 3. İki olgunun psikanalitik yönelimli psikoterapi ile bir yıl süreli izlemi, Süpervizör: Prof Dr. Işıl Vahip, 2006-2007, İzmir.
 4. Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoterapi Birimi’nde haftada bir gün düzenlenen grup süpervizyonlarına düzenli katılım, Supervizör: Prof. Dr. Işıl Vahip, 2004-2010, İzmir.
 5. Bireysel Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Süreci, (8 yıl) (Haftada bir seanstan oluşan, terapistin kendisinin bizzat terapi ve eğitim gördüğü bir süreçtir).
 6. Terapötik Dinleme, Eğitici: Dr. Salman Aktar, (4.5 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2 Ekim 2018, İzmir.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMLERİ

 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi Kursu, (2 saat), Eğiticiler: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Doç. Dr. Hakan Türkçapar, 9. Bahar Sempozyumu, 13-17 Nisan 2005, Antalya.
 2. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme, Formülasyon ve Tedavi Planı Oluşturma, (2 saat), Eğitici: Doç. Dr. Hakan Türkçapar: Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu, 10. Bahar Sempozyumu, 28 Mart-2 Nisan 2006, Antalya.
 3. Bilişsel Davranışçı Terapiler Kuramsal Eğitimi, Eğitici: Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Compos Mentis Psikiyatrik Araştırma Merkezi, Haziran-Eylül 2006, (40 saat), İzmir.
 4. Bilişsel Davranışçı Terapiler Kuramsal Eğitimi (100 saat), Eğitici: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Ekim 2007- Kasım 2008, İstanbul.
 5. Bilişsel Davranışçı Terapiler, Süpervizyon Eğitimi (100 saat), Süpervizör: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 2008-2010, İstanbul.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitici Eğitimi, Kuramsal Eğitim, (220 Saat), 2011-2012, Ankara-İstanbul.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitici Eğitimi, Süpervizyon Aşaması (120 Saat), 2012-2014, Ankara-İstanbul.

ŞEMA TERAPİ ULUSLARARASI SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

 1. Şema Terapi Temel Teknikleri ve Uygulamaları, (40 saat), Eğitici: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu (Uluslararası Şema Terapi Derneği, The International Society of Schema Therapy (ISST) Eğitmeni, 18-19 Ekim, 15-16 Kasım 2014, İstanbul.
 2. Şema Terapinin Borderline & Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması, (16 saat), Eğitici: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu (Uluslararası Şema Terapi Derneği, The International Society of Schema Therapy (ISST) Eğitmeni), 20-21 Aralık 2014, İstanbul.
 3. Şema Terapi Süpervizyonu, Süpervizör: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu, (16 Oturum, 26 Saat), 2014-2018, İstanbul.

MINDFULNESS, KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Fear of Compassion” Workshop, (3 saat), 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, Eğitici: Paul Gilbert, 2-5 Haziran 2011, İstanbul.
 2. Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, (ACT)), Eğitici: Dr. Sevinç Ulusoy, (4 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 mayıs 2015, Kuşadası.
 3. Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeler ve ACT Tekniklerinin Bilişsel Davranışçı Terapi Ortamına Uyarlanması, (2 Saat), Eğitici: Dr. M. Hakan Türkçapar, 29 Kasım 2014, İstanbul.
 4. Kabul ve Kararlılık Terapisi, Kuram ve Klinik Uygulamalar, (4 saat), Eğitici: Psikiyatrist Dr. K. Fatih Yavuz, 29 Kasım 2014, İstanbul.
 5. Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel Eğitimi, Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim, (36 saat), Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ocak-Mart 2018, İzmir.
 6. Farkındalığın Bilimi, Eğitici: Dr. Daniel Siegel, (8 saat), 23 Haziran 2018, İstanbul.
 7. Integrating CBT and Mindfulness Series ( Introduction to Mindfulness and CBT, Mindfulness of Emotions, Mindfulness of Thoughts, Mindfulness for Self-Compassion) (6 saat), Eğitici: Dr. Robert Hindman, Beck Institute For Cognitive Behavior Therapy, 9 Ekim 2018, Online Therapy.
 8. Acceptance and Commitment Therapy & Mindfulness for Trauma, Eğitici: Russ Harris, 8 hafta (16 saat), 23 Ekim 2018, Online Eğitim.
 9. Acceptance and Commitment Therapy for Depression and Anxiety Disorders, Eğitici: Russ Harris, 6 hafta (16 saat), 23 Ekim 2018, Online Eğitim.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ ALANINDAKİ İLERİ EĞİTİMLER

 1. “Kişilik Bozukluğu Olan Hastaların Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Tedavisi” (8 saat), Eğitici: Arthur Freeman, 13-14 Mayıs 2006, İstanbul.
 2. “Assessment and management of anger” (Öfkenin değerlendirilmesi ve öfke yönetimi), Eğitici: Ray Novaco, (3 saat), KDTD 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2007, İstanbul.
 3. “Zor ve Karmaşık Vakalarda KDT: Tedavi Engellerini Aşmak (Effective CBT For Complex Cases: Overcoming Roadblocks)”, Eğitici: Leslie Sokol, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 16 Kasım 2013, İstanbul.
 4. “KDT Uygulamalarında Kısa Süreli Seanslarla Yüksek Verim Alma (High-Yield CBT For Brief Sessions)”, Jesse Wright, (2 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, 14 Kasım 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.
 5. “Tedaviye Uyum ve Katılımı Artırmada KDT (Improving Treatment Adherence with CBT)”, Jesse Wright, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 16 Kasım 2013, İstanbul.
 6. “Klinik Tablolar ve Kognitif Davranışçı Yaklaşımlar”, “Bipolar Bozukluk ve KDT Yaklaşımları” Yusuf Sivrioğlu, “Şizofreni ve KDT Yaklaşımları” Ömer Şenormancı, “Kompleks TSSB ve KDT Yaklaşımları” Berk Ergün, “Kanser Hastalarına Psikoterapötik Yaklaşım ve KDT” Zeynep Armay, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.
 7. “Tıbbi Yönden Açıklanamayan Semptomları Anlamakta ve Tedavide Transdiagnostik ve Bozukluğa Özgül Yanları ile Hibrid Bir Model Olarak Kognitif Davranışçı Yaklaşım”, Eğitici: Dr. Paul Salkovskis, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 6 Kasım 2015, İstanbul.
 8. “Sanat ve Bilimin Işığında Yeni ve Umut Vadeden Bir Yaklaşım Olarak Sanal Gerçeklik Temelli Kognitif ve Davranış Terapileri”, Eğitici: Dr. Daniel David, (7 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5 Kasım 2015, İstanbul.
 9. Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB)’nda Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) ve Şema Terapi”; “DSM 5 Tanı Ölçütleri, Biyolojik Model ve Farmakoterapi” İbrahim Bilgen, “BKB’nu Diyalektik Davranışçı Terapi Modeli ile Anlamak” Onur Yılmaz, “BKB’yi Şema Terapi Modeli ile Anlamak” Karabet Topuzoğlu, “BKB Olgu Sunumu” Nuray Yılmaz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.
 10. “İyi ve etik uygulamalar bağlamında kognitif davranışçı terapiler”, Mehmet Zihni Sungur, Erhan Ertekin, Berk Murat Ergun, Yusuf Sivrioğlu, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 11. “Psikiyatri ve Psikoterapi Ne Kadar Bilimsel?” Moderatörler: Murad Atmaca (PD), Yasin Bez, “Psikoterapi nörobilimle mi bilimselleşecek?” Hakan Türkçapar, “Psikoterapi: bilim mi, sanat mı?” Kemal Sayar “Psikoterapi uygulamalarında bilimsel paradigmalardan vazgeçilebilir mi?” Serhat Çıtak, “Temel bilimlerden psikopatolojiye bağlamsal davranışçılık bize ne söyler?” K. Fatih Yavuz, Uuslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 12. “Kognitif ve varoluşçu bakışların etkileşim haritası”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Kognitif ve varoluşçu yaklaşımların etkileşim haritası” Dr. Onur Yılmaz, “Varoluşçu felsefe ve varoluşçu terapilere genel bakış” Dr. Ahmet Öztürk, “Bilişsel terapilerde yenilikler”, Prof. Dr. İsmet Kırpınar, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 13. Kognitif kavramsallaştırma Kursu (Online), Kognitif Model ve Olgu Kavramsallaştırması Şeması, (2 saat), Dr. Judith Beck of the Beck Institute, Ağustos 2018.

CİNSEL TERAPİ, ÇİFT VE AİLE TERAPİLERİ ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALAR, KATILDIĞI KURS ve EĞİTİMLER

 1. Cinsel Kimlik ve Yönelime ilişkin sorunlarla başvuran olguların poliklinikte bireysel tedavi, terapi ve izlemleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Polikliniği, 2005-2008, İzmir.
 2. Transseksüel Bireylerin Cinsel Kimlik Yeniden Atanması Öncesi İki Yıl Süre İzlendiği, Açık Grup Terapisi, Terapist: Prof. Dr. Hayriye Elbi, Koterapist: Dr. Arzu Erkan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2005-2008, İzmir.
 3. Cinsel sorunlar ile başvuran olguların psikiyatrik değerlendirme, bakı ve izlemi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2005-2011, İzmir.
 4.  “Aynı Vakaya Üç Farklı Yaklaşım”, Bilişsel Davranışçı Terapi BÇB Etkinliği, Çalışma Grubu, Eğiticiler: Mehmet Zihni Sungur, Doğan Şahin, Murat Dokur, Berk Murat Ergun, Banu Aslantaş Ertekin, Selin Tüzün, 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 5. “Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu”, Kurs, Eğiticiler: Ejder Yıldırım Akgün, Şeref Özer, (2 saat), 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 6. “Çift ve Ailelerde Bilişsel Davranışçı Stratejiler”, Workshop, Eğitici: Frank Dattilio, (3 saat), 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, 2-5 Haziran 2011, İstanbul.
 7. “Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi”, Eğitici: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, (50 saat), Şubat 2013-Ocak 2014, İzmir.
 8. Psikoseksüel Terapi Eğitimi, Avrupa Seksoloji Federasyonu ve & Avrupa Cinsel Tıp Birliği, (The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM)), (24 saat), 25-27 Ocak 2013, İstanbul.
 9. Avrupa Seksoloji Federasyonu & Avrupa Cinsel Tıp Birliği, (The European Federation of Sexology (EFS) & The European Society for Sexual Medicine (ESSM) Certified Psycho-Sexologist (ECPS)), Uluslararası Yetkinlik Sınavı ile “Uluslararası Psikoseksüel Terapist” ünvanını haketmiştir, 1 Şubat 2014, İstanbul.
 10. “İlişki Pusulası”, Eğitici: Prof. Hürol Fışıloğlu, Evlilik ve Aile Terapileri, (6 saat), 3 Nisan 2016, İzmir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Gençlerdeki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na Bütüncül Yaklaşım: Psikososyal ve Farmakoterapileri Bir arada Kullanma”, Çalışma Grubu, Eğiticiler: Yankı Yazgan,&Berk Murat Ergun, 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 2. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bütüncül Yaklaşım”, Kurs, Eğiticiler: Prof. Dr. Cengiz Tuğlu, Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, TPD İzmir Şubesi Etkinliği, 28 Şubat 2015, (6 saat), İzmir.
 3. “Detaylı İncelemelerle DEHB’de Değişik Yaklaşımlar”; Moderatörler: Tümer Türkbay, M. Akif Ersoy “DEHB’de zaman algısı ve yönetimi” Ayhan Cöngöloğlu, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda işlevsellikte bozulma-yaşam kalitesi kavramlarının önemi” Mahmut Cem Tarakçıoğlu, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda demir ve ilişkili parametreler” Kemal Utku Yazıcı, “DEHB’de kullanılan ilaçlarda farmakovijilans” Nagihan Saday Duman, “DEHB’de kullanılan stimülan ilaç formları arasında etkinlik ve yan etki farklılıkları (OROS, Retard ve Kısa Etkili Form)” Nurullah Bolat, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 4. “Erişkinlerde DEHB: Az Tanı Konuyor, Fazla Tanı Konuyor?” Moderatörler: Cengiz Başoğlu, M. Akif Ersoy “Az Tanı Konuyor” Hasan Herken, “Fazla Tanı Konuyor” Figen Çulha Ateşçi, 8. Uuslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 5. Yarı yapılandırılmış görüşme ölçeklerinin işlevleri ve ACE+ yetişkinlerde DEHB için tanısal görüşmenin uygulaması, Eğitici: Dr. Bengi Semerci, Kurs, (1 saat), 16 Kasım 2016, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.
 6. Örneklerle DIVA uygulaması, Eğitici: Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, Kurs, (1 saat), 16 Kasım 2016, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

YEME BOZUKLUĞU ve OBEZİTE ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Obezite ve Yeme Bozukluğunda Kognitif ve Davranış Terapileri”, Eğiticiler: Feyza Bayraktar, Gülay Oğuz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, (2 saat), Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 15 Kasım 2013, İstanbul.
 2. Obezite ve Yeme bozuklukları: “Nörobilimden Sınıflandırmaya” Moderatörler: Hans Wijbrand Hoek (Hollanda), Atila Erol (PD), “Yeme bozukluklarının gelişiminde çevrenin rolü” Hans Wijbrand Hoek (Hollanda), “Obezitenin nörobilişsel etkileri ve bariatrik cerrahi” Güzin M. Sevinçer, “Gece yeme sendromunun nöral mekanizmaları” Numan Konuk (PD), “Yeme bozukluklarının psikofarmakolojisi; etiyolojik etkileri” Asena Akdemir (Turkey, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 3. “Obezite ve Obezite Cerrahisinde Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi” Moderatör: Oğuz Karamustafalıoğlu, Atila Erol, “Obez hastaların psikiyatrik değerlendirmesi” Asena Akdemir, “Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası ruh sağlığı” Güzin M. Sevinçer, “Obezite ve yeme bozukluklarında ölçme ve değerlendirme araçları” Numan Konuk, “Obezite ölçümleri; obezite epidemilerinde araştırma yöntemleri” Hans Wijbrand, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 4. Yeme Bozuklukları Tedavisinde Geliştirilmiş Kognitif Davranışçı Terapi (KDT-E), Eğitici: Feyza Bayraktar, (2 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 5 Mayıs 2016, Çeşme, İzmir.
 5. Yeme bozuklukları tedavisinde emosyonel regülasyon becerilerini geliştirme Eğitici: Feyza Bayraktar, (2 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Çeşme, 5 Mayıs 2016, İzmir.

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI ve TRAVMA ALANINDAKİ İLERİ KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Panik Bozukluğa Bütüncül Yaklaşım”, Eğitici: Dr. Erhan Bayraktar, 2005, Bodrum.
 2. “Anksiyete Bozukluklarında Farmakoterapi ve Psikososyal Tedavi Şekilleri” Kış Okulu, 25-26 Şubat 2006, İzmir.
 3. “Cognitive Therapy for Contamination-Related OCD: ERP and Beyond (Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi)” Workshop, Eğitici: Adam Radomsky, (3saat), 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, 2-5 Haziran 2011, İstanbul.
 4. “Post-travmatik (Travma Sonrası) Stres Bozukluğuna (PTSD- TSSB) Güncel Bakış”, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur & Claudia Herbert, (6saat), 1 Nisan 2012, İstanbul.
 5. “Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ile Tedavisi”, Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, (4 saat), 17 Şubat 2012, İstanbul.
 6. “Anksiyete Bozukluklarının Anlaşılması ve Tedavisinde Bu Bozukluklarının Transdiagnostik ve Özgül Yönleri (Transdiagnostic and Specific Aspects in the Understanding and Treatment of Anxiety Disorders)”, Paul Salkovskis, (1 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 6 Kasım. 2015, İstanbul.
 7. Travmatik Stres ve İlişkili Sorunlarda Bilişsel Davranışçı Terapi, Eğitici: Prof. Dr. Tamer Aker, (2 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Etkinliği, 21 Ocak 2016, İzmir.
 8. İnsan Kaynaklı Kitlesel Travmalar Sonrası Ruhsal Açıdan Tarama, Değerlendirme ve İlk Müdahale Rehberi Kursu, Eğiticiler: Prof. Dr. Şahika Yüksel, Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi Çıngı, (6 saat), Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Etkinliği, 12 Mart 2017, İzmir.

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ALANINDAKİ İLERİ KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Psychotropic drug use during pregnancy and postpartum period in bipolar patients (Bipolar bozukluklu hastaların gebelik ve doğumsonrası dönemlerinde ilaç kullanımı )”, Eğiticiler: Doç. Dr. Fisun Akdeniz & Anke Rohde, (2 saat), Duygudurum Bozuklukları Uluslararası Konferansı, 30 Mart-01 Nisan 2006, İstanbul.
 2. Lundbeck Depresyon Enstitüsü, 30 Mart-1 Nisan 2007, Antalya.
 3. “CBT for bipolar disorders: A relapse prevention approach” (Bipolar bozuklukta KDT: Bir nüks önleme modeli), Eğitici: Dominic Lam, (8 saat), KDTD 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylul 2007, İstanbul.
 4. “Metakognitif Yaklaşım Bağlamında Depresyonda Kognisyon” Mehmet Zihni Sungur, “KDT Bağlamında Depresyonda Kognitif İşlevler, Yusuf Sivrioğlu, KDT Bağlamında Depresyonda İlaçların Kognisyon ve Kognitif İşlevler Üzerine Etkisi Şükrü Uğuz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım. 2015, İstanbul.
 5.  “Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Depresyonuna Farklı Bakışlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar” Moderatörler: Fatih Ünal, Özlem Özcan, “Ergen depresyonu için Kanada’da bir birinci basamak eğitim programı: geliştirilmesi ve ayrıntılar” Stan Kutcher (CCNP), “Okullarda depresyon için ne yapılabilir? Sosyal emosyonel öğrenme çalışmaları ve risk grupları” Yankı Yazgan, “İmmünoloji, depresyon ve tedaviye yansımaları” Özden Üneri, “Major depresyon için biyolojik belirteçler ve genetik faktörler” Neşe Perdahlı Fiş, 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 6. “Yeni Psikotrop İlaçlar için Olası bir Kaynak Olarak “Barsak Beyin Ekseni”” Moderatörler: Angelos Halaris (WPA), Brian Leonard (CINP) “Yeni psikotrop ilaçlar olarak psikobiyotikler” Ted Dinan (UK), “Beyin sağlığının sürdürümü açısından prebiyotikler” Phil Burnett (UK), “Beyin hastalıklarında mikrobiyotabarsak-beyin ekseni” Gökben Hızlı Sayar (TAP), “Nöropsikiyatrik bozukluklarda dışkı mikrobiyota ekimi” Alper Evrensel (Türkiye), 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. Gazi Psikiyatri Günleri Bilimsel Etkinliği Şizofreni Akademisi A’dan Z’ye Şizofreni, 17-19 Şubat 2006, Antalya.
 2. İçgörüsü zayıf olan ya da hiç olmayan hastalar ile tedavi işbirliği kurma eğitimi, (Tam gün), Eğitimci: Prof. Dr. Köksal Alptekin, 2010, İzmir.
 3. “Psikozun Tedavilerinde Rasyonel Emotif ve Kognitif Davranış Terapilerinin Kullanımı: Yeni Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Önermeler”, Eğitici: Prof. Dr. Daniel David, (3 saat), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım. 2015, İstanbul.
 4. “Şizofrenide Tedavi Uyumu, Farmakoterapiden Psikoterapiye”, Eğitici: Doç. Dr. Semra Ulusoy Kaymak, (1 Saat), 10 Mart 2017, İzmir.

BAĞIMLILIK ALANINDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. “Madde ve Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar” (7 saat), Eğitici: Sharon Freeman, 13-14 Mayıs 2006, İstanbul.
 2. “Motivasyonel Görüşme Teknikleri”, Eğitici: Dr. Hakan Coşkunol, (2 saat), IV: Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 29 Kasım- 2 Aralık 2007, İzmir.
 3. Europe Chapter of the Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT-E) ve Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri (BATI) Enstitüsü İşbirliği ile Sigarayı Bıraktırma Uluslararası Eğitim Programı, “Methodology of Clinical Research in Smoking and Setting Up and Running Specialist Smoking Cessation Service, (30 saat)15-18 Aralık 2010, İzmir.
 4. “Alkol ve Sigara Bağımlılığında Kognitif ve Davranışçı Terapi Yaklaşımı” – Eğiticiler: Mükerrem Güven, Gülay Oğuz, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, “Zor Vakalar Yeni Yaklaşımlar”, (2 saat), Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 15 Kasım 2013, İstanbul.

DİĞER ALANLARDA KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

 1. Geropsikiyatri Okulu, 25-27 Kasım 2005, Antalya.
 2. Etkin Sunum Teknikleri Kursu, Doç. Dr. Fisun Akdeniz, Mart 2006, İzmir.
 3. DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I) Uygulamalı Eğitimi Programı, Eğitici: Dr. Soli Sorias, Ekim 2006-Ocak 2007, İzmir.
 4. Psikiyatride Medikal İstatistik Eğitim Programı, Eğitici Doç.Dr. Oktay Özdemir, Aralık 2009, İzmir.
 5. Psikiyatrik Ölçekler ve Değerlendirme, Eğiticiler: Dr. Ömer Aydemir, Prof. Dr. Timucin Oral, (6 saat), Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Şubat 2013, Manisa.