HERKES ÖZGÜR ve EŞİT DOĞAR

İnterseksler vardır!

İnterseks deneyimi olan bireyler, tüm cinsiyet özellikleriyle birlikte (cinsel organları, görünüşleri ve kromozomal özellikleri) tıpta tanımlandığı şekliyle ne “erkek” ne de “kadın” vücudunun tipik tanımına uymayan kimselerdir. Kendileri ve aileleri yaşam boyu güçlüklerle karşı karşıyadır.

Sağlıkçılar dahil pek çok kişi bu konuda eksik ya da yanlış bilgilere sahiptir. Çoğu interseks boş yere ameliyat edilerek ruhsal ve bedensel olarak geri dönüşsüz bedeller ödemekte, pek çoğu kendini gizlemek zorunda kalmakta, zorbalık ve ayrımcılığa uğramaktadır. Çoğu interseks ait hissettiği cinsiyet kimliğine değil,  kendisine biçilen cinsiyet kimliğine göre yaşamaya mecbur bırakılmakta, temel insan haklarından mahrum kalmaktadır.

Sağlıkçılar başta olmak üzere herkesin bu konuda bilgi ve farkındalığının olması önemlidir. 26 Ekim Günü İnterseks Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir.

Görseldeki doküman bu konuda kapsamlı bilgileri içermekte olup aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_TURK_ES_WEB.pdf

Ayrıca KaosGL Derneği’nin hazırladığı; “LGBTİ’’nin İ’si: İnterseksler vardır!”, “İnterseks nedir?”, “Sadece interseks olduğunuzda anlayabileceğiniz 8 şey”, “Arkadaşlarımızın bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “Doktorların bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “Ailelerin bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “18 Yaş üstüne düzenleme var peki ya altındakiler”, “İntersekslerin mücadelesine nasıl destek olabilirsiniz?”, “Üçüncü Uluslararası İnterseks Forumu Bildirgesi”, “İnterseks durumlarla ilgili genetik ve tıbbi terimler” ve “LGBTİ’nin İ’si: İnterseks okuma listesi”  olmak üzere on bir bölümden oluşan broşürden de yararlanılabilir. Broşürü http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=223 bağlantısından indirebilirsiniz.

Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce

26 Ekim 2018-İzmir