Depresyon için risk etkenleri nelerdir?

 • Erken ebeveyn kaybı
 • Madde ve alkol bağımlılığı
 • Anksiyete bozuklukları
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu bir bölgede kadın olmak
 • Gebelik ve lohusalık dönemi
 • Erken ebeveyn kaybı
 • Düşük sosyoekonomik düzey
 • Ayrı yaşama, boşanmış olma
 • İşsizlik
 • Yaşlılık
 • Daha önce depresyon geçirmiş olma
 • Diğer psikiyatrik tanılardan birine sahip olma
 • Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
 • Erken dönem uyum bozucu şemalar ve uygunsuz başa çıkma yöntemleri
 • Çocukluk döneminde travmalar, cinsel veya fiziksel istismar öyküsü
 • Bazı ilaçlar
 • Tıbbi hastalıklar (kalp hastalıkları, diyabet, kronik hastalık yaşayanlar ve bu hastalara bakım verenler)
 • Hormonal değişiklikler