• BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ SUNUMLARI
  1. Özbaran B, Tamar M, Erkan A, Yılmaz G, Bildik T, Kesikçi H, Gökçen S, Seyfioğlu U, Kayahan B, Veznedaroğlu B. Ergen Gebeliğine Multidisipliner Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu, 10. Ergen Günleri, 1-3 Aralık 2005, İzmir.
  2. “The Burden Of General Medical Conditions in Bipolar Outpatients’’ Poster Sunumu, Arık D, Akdeniz F, Erkan A, Bilen NK, Vahip S, Gönül AS, Duygudurum Bozuklukları Uluslararası Konferansı, 30 Mart-01 Nisan 2006, İstanbul.
  3. Erkan A, Pırıldar Ş, Acarer A, Akdeniz F. Tardiv Diskinezi ve Tedaviye Yanıtsız Depresyon Tanılarıyla İzlenmekte Olan Bir Hastanın Tedavine Düşük Doz Pramipeksol Eklenmesiyle Görülen Düzelme, Poster Sunumu, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
  1. “Erkeklerin Şiddeti, Failin Ruh Hali”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tunç Alkın, “Şiddet davranışının kalıtımı, öğrenme modelleri, bilişsel davranışçı ve analitik kuramlar”, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), Türkiye Psikiyatri Derneği, 19. Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası.
  2. “Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Bilişsel Davranışçı Terapide Metaforların Kullanımı” Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), Türkiye Psikiyatri Derneği, 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası.
  3. “Öfke Kontrolü ve Tükenmişlik Sendromu”, Davetli Konuşmacı: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Konferans, İzmir’de Eczacılık Günleri, 29-31 Mayıs 2015, Çeşme-İzmir.
  4. Kognitif Davranışçı Psikoterapilerde Metaforların Kullanımı” Paneli Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Terapilerde Metaforların Kullanımına Örnekler” Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 7 Kasım 2015, İstanbul.
  5. “Video Gösterimi Aracılığıyla Kognitif Davranışçı Terapi Teknikleri”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, “Özgül Fobinin Kognitif Davranışçı Terapisinde Video Gösterim Teknikleri”, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26 Kasım 2015, Antalya.
  6.  “Nasıl Daha İyi Anlatabiliriz? ’Mevlana Celaleddin Rumi’den Bilişsel Davranışçı Terapilere Metaforlar” Moderatörler: İsmail Ak, Medine Güleç, “Hangi durumda hangi metafor?” Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
  7. “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 5 Mayıs 2016, Çeşme.
  8.  “Özel Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatrist Olmak”, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Yumru, “Muayenehanecilik Deneyimleri”, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 17 Kasım 2016, Antalya.
  9. “Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkinliğini Artırmada Metaforların Kullanımı”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk Aslan, “Yeni araştırmalar ışığında metaforlarla dönüşen beynimiz”, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 19 Kasım 2016, Antalya.
  10. “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
  11. “Peki biz ne yaşıyoruz?”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işıl Vahip, “Psikiyatrist anne olmak”, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (Sözel sunum), 19 Kasım 2016, Antalya.
  12. “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şube Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, 13 Ocak 2017, İzmir.
  13.  “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Metaforların Kullanımı”, Eğitici: Uzm. Doktor Arzu Erkan Yüce, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, 22 Ocak 2017, İstanbul.
  14.  “Kadın, anne, iş kadını kimlikleri arasında psikiyatrist anne olmak”, Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, (Sözel sunum), 24 Şubat 2017, Bursa.
  15. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Hasta ve Aileler İçin Etkin Terapi Yöntemleri”, “Bilişsel Davranışçı Temelli Çift ve Aile Terapileri”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bengi Semerci, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce (Sözel sunum), 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 20 Nisan 2017, Antalya.
  16. “Sosyal Çevre ve Sanal Alanda Nasıl Var Olalım? Ne yapalım?”, Forum, Oturum Başkanları: Yıldız Akvardar- Yunus Hacımusalar, Kolaylaştırıcılar: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Dr. Sinan Aydın, 21. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 21 Nisan 2017, Antalya.
  17. Mesleğe İlk Adım Programı (MİAP), Mentor, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 19-22 Nisan 2017, Antalya.
  18. “Bir İnsan Davranışı Olarak İletişim”, “Bilişsel Davranışçı ve Şema Odaklı Yaklaşım”, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Özmen, Davetli Konuşmacı, Panelist: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, (Sözel sunum), I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi, 5 Mayıs 2017, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir.
  19. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler”, Eğiticiler: Prof. Dr. Bengi Semerci: “İş Yaşamına Etkileri”, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce: “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı”, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 Ekim 2017, Bursa.
  20. Tarihte İz Bırakan Kadınlar, Kırılgan ve Direngen, Panelist,Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, (Sözel Sunum), Coco Chanel; Şapkadan Kadın Çıktı, 22. Türkiye Psikiyatri Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 13 Nisan 2018, Antalya.
  21. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler”, Eğiticiler: Prof. Dr. Bengi Semerci: “İş Yaşamına Etkileri”, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce: “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı”, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, “Yaşam Boyu Psikiyatri ve Terapötikler”, 25-29 Nisan 2018, Antalya.
  22. Sertralin Kullanımına Bağlı Bir İdrar Kaçırma Olgusu, Poster Sunumu, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2 Ekim 2018, İzmir.
  23. Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin Kültürel Tarihteki İzleri, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ak, Masallarda ve Atasözlerinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi; Panelist (Sözel Sunum), Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 Ekim 2018, İzmir.
  24. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları, , Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bengi Semerci, Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Psikososyal ve Psikoterapötik Girişimler, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 4 Ekim 2018, İzmir.
  25. Kuramdan Uygulamaya Güncel Veriler Işığında Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Terapisi; Oturum Başkanı: Doç. Dr Kadir Özdel, Özgül Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamasının Kedi Fobisi Olgusu Üzerinden Video Görüntüleri Eşliğinde Aktarımı, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5 Ekim 2018, İzmir.
  26. Nedir Bu Mindfulness Dedikleri? Bilişsel Davranşçı Terapide Farklı Yaklaşımlarda “Şimdi ve Burada”, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kasım Fatih Yavuz, Şemalarımız, ne onlarla ne onlarsız: Şema Terapide Mindfulness Uygulamaları, Panelist (Sözel Sunum), Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 6 Ekim 2018, İzmir.
  27. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde, Çift, Aile ve İlişki Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımları, Uzmanla Buluşma: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, 19 Ekim 2018, Ankara.
  28. Kuramdan Uygulamaya Güncel Veriler Işığında Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Terapisi; Oturum Başkanı: Doç. Dr Kadir Özdel, Özgül Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamasının Kedi Fobisi Olgusu Üzerinden Video Görüntüleri Eşliğinde Aktarımı, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5 Ekim 2018, İzmir.
  29. Nedir Bu Mindfulness Dedikleri? Bilişsel Davranşçı Terapide Farklı Yaklaşımlarda “Şimdi ve Burada”, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kasım Fatih Yavuz, Şemalarımız, ne onlarla ne onlarsız: Şema Terapide Mindfulness Uygulamaları, Panelist (Sözel Sunum), Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 6 Ekim 2018, İzmir.
  30. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde, Çift, Aile ve İlişki Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımları, Uzmanla Buluşma: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, 19 Ekim 2018, Ankara.
  31. Bilişsel Davranışçı Psikoterapilerde Davranış Deneyleri, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ak, Obsesif Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisinde Olgu Örnekleriyle Davranış Deneyleri, Panelist (Sözel Sunum), Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, 20 Ekim 2018, Ankara.