EĞİTİCİLİK GÖREVLERİ

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2015-2016).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2016-2017).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2017-2018).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2018- 2019).

ANADOLU PSİKOTERAPİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

(2019- Sürmektedir)

KURSLAR

 1. “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 5 Mayıs 2016, Çeşme.
 2. “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 3. “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şube Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, 13 Ocak 2017, İzmir.
 4.  “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Metaforların Kullanımı”, Eğitici: Uzm. Doktor Arzu Erkan Yüce, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, 22 Ocak 2017, İstanbul.
 5. Mesleğe İlk Adım Programı (MİAP), Mentor, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 19-22 Nisan 2017, Antalya.
 6. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler”, Eğiticiler: Prof. Dr. Bengi Semerci: “İş Yaşamına Etkileri”, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce: “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı”, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 Ekim 2017, Bursa.
 7. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler”, Eğiticiler: Prof. Dr. Bengi Semerci: “İş Yaşamına Etkileri”, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce: “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı”, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, “Yaşam Boyu Psikiyatri ve Terapötikler”, 25-29 Nisan 2018, Antalya.
 8. Yüce AE. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde Çift, Aile ve İlişki Terapisi. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımları. Kurs, 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi. Ankara, 19 Ekim 2018.
 9. Yüce AE. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite(DEHB) Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları: Elimizi Güçlendirmek: Yürütücü İşlev ve Bilişsel Yeniden Yapılandırma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları, Kurs, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 25 Ekim 2019.
 10. Yüce AE. Özgül Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamasının Kedi Fobisi Olgusu Üzerinden Video Görüntüleri Eşliğinde Aktarımı. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 5 Ekim 2018.
 11. Yüce AE. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları: Psikoterapötik Girişimler. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 4 Ekim 2018.

DİĞER EĞİTİMLER

 1. Yüce AE. Ruhsal Esneklik ve Dayanıklılığımızı Artırmak. Davetli Konuşmacı, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Cinsiyet Eşitliği Ders Modülü, 9 Ekim 2019, İzmir.
 2. Yüce AE. Bilişsel Davranışçı Terapide Mindfulness Uygulamaları. Davetli Konuşmacı, Atölye Lideri. 4. Mindfulness Sempozyumu, 28 Nisan 2019, Ulus MEF Okulları İstanbul.
 3. Yüce AE. Kadın Cinselliği. Davetli Konuşmacı, Yaralarımız. 2. Psikoloji Günleri, İstanbul Kültür Üniversitesi 11 Nisan 2019, İstanbul.
 4. Yüce AE. Cinsel Terapiler. Davetli Konuşmacı, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Günleri, 6 Nisan 2019, İzmir.
 5. Yüce AE. Aşk ve Kognisyon. Davetli Konuşmacı, İlle de Aşk; Aşkın Gerçekleri. Psikeart ve Psikesinema Etkinliği. 5 Nisan 2019, İzmir.
 6. Yüce AE. Saklı Cennet; Kadın Cinselliği: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Gölgesinde Konuşula(a)mayanlar, Bilinmeyenler, Yalanlar. Davetli Konuşmacı, 3. Kadın Zirvesi, Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu, 23 Şubat 2019, Bilkent -Ankara.
 7. Yüce AE. Cinsiyet Geçiş Sürecinde Psikolojik Destek ve Yönlendirme. Davetli Konuşmacı, Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Tüm Yönleri ile Cinsiyet Uyum Süreci Konferansı. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, 16 Şubat 2019, İstanbul.
 8. Yüce AE. Ayrılamama: Ne Onunla Ne Onsuz. Davetli Konuşmacı, Yakın İlişkilerde Seçim, İletişim ve Bağlanma, Ege Gelişim Zirvesi, 15 Şubat 2019, İzmir.
 9. Yüce AE. Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve İfadesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlıklı Cinsel Yaşam Akademisi, 13 Kasım 2018, İstanbul.
 10. Yüce AE. Takım Yönetiminde Çatışmalar ve Öfke Kontrolü. Davetli Konuşmacı, Uluslararası Proje Yönetim Günü. Bornova Kültür Merkezi, İzmir, 1 Kasım 2018.
 11. Yüce AE. Mesleğe İlk Adım Programı (MİAP), Mentor. Davetli Eğitici. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 19-22 Nisan 2017.
 12. Yüce AE. Sosyal Çevre ve Sanal Alanda Nasıl Var Olalım? Ne yapalım? Davetli konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 21 Nisan 2017.
 13. Yüce AE. Kadına Şiddete Karşı Farkındalık: Şiddet Davranışının Kökenleri ve Şiddetin Kalıtımı. Davetli Konuşmacı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İzmir, 2 Mart 2017.
 14. Yüce AE. Kadın, anne, iş kadını kimlikleri arasında psikiyatrist anne olmak. Davetli konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Etkinliği. Bursa, 24 Şubat 2017.
 15. Yüce AE. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Metaforların Kullanımı. Davetli Konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Bilimsel Etkinliği. İstanbul, 22 Ocak 2017.
 16. Yüce AE. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntüleri eşliğinde sunulması. Davetli Konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Etkinliği. İzmir, 13 Ocak 2017.
 17. Yüce AE. Terörün Yıkıcı Etkileri ile Baş Etme. Davetli Konuşmacı. Acil Tıp Derneği Halk Konferansı. İzmir. 12 Nisan Salı 2016.
 18. Yüce AE. Öfke Kontrolü ve Tükenmişlik Sendromu. Davetli Konuşmacı. İzmir’de Eczacılık Günleri. İzmir, 29-31 Mayıs 2015.