EĞİTİCİLİK GÖREVLERİ

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2015-2016).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2016-2017).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2017-2018).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2018- sürmektedir).

DİĞER EĞİTİMLER

 • Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile Başetme”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Karşıyaka Nefron Diyaliz Merkezi Çalışanlarına Yönelik Eğitim, 2010, İzmir.
 • İletişim Becerileri”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Selçuk Devlet Hastanesi Çalışanlarına Yönelik Hizmetiçi Eğitim, 2012, Selçuk, İzmir.
 • Şiddete Eğilimli Hastaya Yaklaşım ve Öfke Kontrolü”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Selçuk Devlet Hastanesi Çalışanlarına Yönelik Eğitim, 2012, Selçuk, İzmir.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2015-2016).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2016-2017).
 • “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 5 Mayıs 2016, Çeşme.
 • “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 • “Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi”, Eğitici: Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, “Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması”, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şube Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, 13 Ocak 2017, İzmir.
 •  “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Metaforların Kullanımı”, Eğitici: Uzm. Doktor Arzu Erkan Yüce, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Bilimsel Etkinliği, Davetli konuşmacı, 22 Ocak 2017, İstanbul.
 • Mesleğe İlk Adım Programı (MİAP), Mentor, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 19-22 Nisan 2017, Antalya.
 • “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler”, Eğiticiler: Prof. Dr. Bengi Semerci: “İş Yaşamına Etkileri”, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce: “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı”, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, Türkiye Psikiyatri Derneği, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 Ekim 2017, Bursa.
 • “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler”, Eğiticiler: Prof. Dr. Bengi Semerci: “İş Yaşamına Etkileri”, Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce: “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı”, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Kurs, 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, “Yaşam Boyu Psikiyatri ve Terapötikler”, 25-29 Nisan 2018, Antalya.