EĞİTİCİLİK GÖREVLERİ

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2015-2016).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2016-2017).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2017-2018).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2018- 2019). 

ANADOLU PSİKOTERAPİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

 • 2019-2020 (1. ve 2. Grup)
 • 2020- Sürmektedir (3. ve 4. Grup).

Akademik Yıl

 

Dönem

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

20162017

Güz

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders

56 saat

23 saat

30

İlkbahar

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders

56 saat

23 saat

30

2017-2018

 

Güz

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders

56 saat

23 saat

31

İlkbahar

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders

56 saat

23 saat

31

 

 

 

2019

Bahar Dönemi

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kişiler Arası İlişkiler

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Aile Terapileri

3 saat

 

 

3 saat

 

42

 

 

72

2020

Bahar Dönemi

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kişiler Arası İlişkiler

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Aile Terapileri

3 saat

 

 

3 saat

 

66

 

 

72

  

 1. Erkan Yuce A. Cognitive behavioral therapies for the couples and the families suffering from adult attention deficiency and hyperactivity syndrome. 10th International Congress on Psychopharmacology and the 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, 2018, Antalya.
 2. Erkan Yuce A. Metaphor use in cognitive behavioral therapy: which metaphor in which case? 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20-24 Nisan 2016 April, Antalya.d
 3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi: Birey ve Çift Terapisinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamaları. Kurs, 3. Nörobilim Kongresi. Nişantaşı Üniversitesi, Neotech Kampüsü, İstanbul, 14 Aralık 2019.
 4. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite(DEHB) Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları: Elimizi Güçlendirmek: Yürütücü İşlev ve Bilişsel Yeniden Yapılandırma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları, Kurs, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 25 Ekim 2019.
 5. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Vaka Örnekleri ile Davranış Deneyleri, Obsesif Kompulsif Bozukluklukta Davranış Deneyleri, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 24 Ekim 2019.
 6. Erkan Yuce A. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisinde Olgu Örnekleriyle Davranış Deneyleri. 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi. Ankara, 20 Ekim 2018.
 7. Erkan Yuce A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde Çift, Aile ve İlişki Terapisi. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımları. Kurs, 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi. Ankara, 19 Ekim 2018.
 8. Erkan Yuce A. Nedir Bu Mindfulness Dedikleri? Şemalarımız, ne onlarla ne onlarsız: Şema Terapide Mindfulness Uygulamaları. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 6 Ekim 2018.
 9. Erkan Yuce A. Özgül Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamasının Kedi Fobisi Olgusu Üzerinden Video Görüntüleri Eşliğinde Aktarımı. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 5 Ekim 2018.
 10. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları: Psikoterapötik Girişimler. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 4 Ekim 2018.
 11. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin Kültürel Tarihteki İzleri: Masallarda ve Atasözlerinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 3 Ekim 2018.
 12. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı. Türkiye Psikiyatri Derneği 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bursa, 3 Ekim 2017.
 13. Erkan Yuce A. Bir İnsan Davranışı Olarak İletişim: Bilişsel Davranışçı ve Şema Odaklı Yaklaşım. I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi. İzmir, 5 Mayıs 2017.
 14. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Temelli Çift ve Aile Terapileri. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 20 Nisan 2017.
 15. Erkan Yuce A. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması. Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 16-20 Kasım 2016.
 16. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkinliğini Artırmada Metaforların Kullanımı: Yeni araştırmalar ışığında metaforlarla dönüşen beynimiz. Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 19 Kasım 2016.
 17. Erkan Yuce A. Özel Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatrist Olmak: Muayenehanecilik Deneyimleri, Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 17 Kasım 2016.
 18. Erkan Yuce A. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması. Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. İzmir, 5 Mayıs 2016.
 19. Erkan Yuce A. Video Gösterimi Aracılığıyla Kognitif Davranışçı Terapi Teknikleri: Özgül Fobinin Kognitif Davranışçı Terapisinde Video Gösterim Teknikleri. Türkiye Psikiyatri Derneği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 26 Kasım 2015.
 20. Erkan Yuce A. Kognitif Davranışçı Psikoterapilerde Metaforların Kullanımına Örnekler. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi. İstanbul, 7 Kasım 2015.
 21. Erkan Yuce A. Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları: Bilişsel Davranışçı Terapide Metaforların Kullanımı. Türkiye Psikiyatri Derneği, 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Kuşadası, 6-9 Mayıs 2015.
 22. Erkan Yuce A. Erkeklerin Şiddeti, Failin Ruh Hali: Şiddet davranışının kalıtımı, öğrenme modelleri, bilişsel davranışçı ve analitik kuramlar. Türkiye Psikiyatri Derneği. 19. Klinik Eğitim Sempozyumu. Kuşadası, 6-9 Mayıs 2015.               

KONFERANSLAR

 1. Erkan Yuce A, Kadın Cinselliği ve Toplumsal Tabular, Davetli Konuşmacı. TedX Women Etkinliği, 15 Aralık 2019, İzmir.
 2. Erkan Yuce A, Kadınlık mı Annelik mi? Davetli Konuşmacı. Dijital Topuklar Zirvesi, 1 Kasım 2019, İstanbul.
 3. Erkan Yuce A. Ruhsal Esneklik ve Dayanıklılığımızı Artırmak. Davetli Konuşmacı, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Cinsiyet Eşitliği Ders Modülü, 9 Ekim 2019, İzmir.
 4. Erkan Yuce A, Ebeveynlik Rehberi, Davetli Konuşmacı. Parentstalks etkinliği, 6 Ekim 2019, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
 5. Erkan Yuce A Şiddetsiz Nesil Mümkün mü? Şefkatli Aile Şefkatli Toplum. Davetli Konuşmacı, Moms Talk Etkinliği, 4 Mayıs 2019, Grand Pera İstanbul.
 6. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapide Mindfulness Uygulamaları. Davetli Konuşmacı, Atölye Lideri. 4. Mindfulness Sempozyumu, 28 Nisan 2019, Ulus MEF Okulları İstanbul.
 7. Erkan Yuce A. Kadın Cinselliği. Davetli Konuşmacı, Yaralarımız. 2. Psikoloji Günleri, İstanbul Kültür Üniversitesi 11 Nisan 2019, İstanbul.
 8. Erkan Yuce A. Cinsel Terapiler. Davetli Konuşmacı, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Günleri, 6 Nisan 2019, İzmir.
 9. Erkan Yuce A. Aşk ve Kognisyon. Davetli Konuşmacı, İlle de Aşk; Aşkın Gerçekleri. Psikeart ve Psikesinema Etkinliği. 5 Nisan 2019, İzmir.
 10. Erkan Yuce A. Saklı Cennet; Kadın Cinselliği: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Gölgesinde Konuşula(a)mayanlar, Bilinmeyenler, Yalanlar. Davetli Konuşmacı, 3. Kadın Zirvesi, Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu, 23 Şubat 2019, Bilkent -Ankara.
 11. Erkan Yuce A. Cinsiyet Geçiş Sürecinde Psikolojik Destek ve Yönlendirme. Davetli Konuşmacı, Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Tüm Yönleri ile Cinsiyet Uyum Süreci Konferansı. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, 16 Şubat 2019, İstanbul.
 12. Erkan Yuce A. Ayrılamama: Ne Onunla Ne Onsuz. Davetli Konuşmacı, Yakın İlişkilerde Seçim, İletişim ve Bağlanma, Ege Gelişim Zirvesi, 15 Şubat 2019, İzmir.
 13. Erkan Yuce A. Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve İfadesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlıklı Cinsel Yaşam Akademisi, 13 Kasım 2018, İstanbul.
 14. Erkan Yuce A. Takım Yönetiminde Çatışmalar ve Öfke Kontrolü. Davetli Konuşmacı, Uluslararası Proje Yönetim Günü. Bornova Kültür Merkezi, İzmir, 1 Kasım 2018.
 15. Erkan Yuce A. Kadın Olmak. Davetli Konuşmacı. Milli Kütüphane Geleneksel Perşembe Toplantıları. İzmir, 23 Kasım 2017
 16. Erkan Yuce A. Mesleğe İlk Adım Programı (MİAP), Mentor. Davetli Eğitici. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 19-22 Nisan 2017
 17. Erkan Yuce A. Kadınlık mı Annelik mi? Kadına Dair Herşey:  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Lions İzmir Etkinliği, “Fark Yarat” Paneli. Davetli Konuşmacı. İzmir, 9 Mart 2017
 18. Erkan Yuce A. Kadın, anne, eş ve iş kadını rolleri üzerinden kadınlık sorunları. Davetli Konuşmacı. İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu. İzmir, 7 Mart 2018.
 19. Erkan Yuce A. Kadına Şiddete Karşı Farkındalık: Şiddet Davranışının Kökenleri ve Şiddetin Kalıtımı. Davetli Konuşmacı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İzmir, 2 Mart 2017.
 20. Erkan Yuce A. Kadın, anne, iş kadını kimlikleri arasında psikiyatrist anne olmak. Davetli konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Etkinliği. Bursa, 24 Şubat 2017.
 21. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Metaforların Kullanımı. Davetli Konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Bilimsel Etkinliği. İstanbul, 22 Ocak 2017
 22. Erkan Yuce A. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntüleri eşliğinde sunulması. Davetli Konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Etkinliği. İzmir, 13 Ocak 2017.
 23. Erkan Yuce A. Terörün Yıkıcı Etkileri ile Baş Etme. Davetli Konuşmacı. Acil Tıp Derneği Halk Konferansı. İzmir. 12 Nisan Salı 2016.
 24. Erkan Yuce A. Öfke Kontrolü ve Tükenmişlik Sendromu. Davetli Konuşmacı. İzmir’de Eczacılık Günleri. İzmir, 29-31 Mayıs 2015.
 25. Erkan Yuce A. Gluten, Çölyak ve Ruh Sağlığı. Gluten Duyarlılığı Farkındalık Sempozyumu. Davetli konuşmacı. Halk Konferansı. Özel Pendik Bölge Hastanesi, İstanbul, 18 Ocak 2015.
 26. Erkan Yuce A. Kadın ve Cinsel Yaşam. Davetli Konuşmacı. Oya Coşkunol Kadın Sağlığı ve Doğum Danışmanlığı Merkezi. İzmir, 17 Aralık 2014.
 27. Erkan Yuce A. Şiddete Eğilimli Hastaya Yaklaşım ve Öfke Kontrolü. Davetli Konuşmacı. Selçuk Devlet Hastanesi, İzmir, 2012
 28. Erkan Yuce A. İletişim Becerileri. Davetli Konuşmacı. Selçuk Devlet Hastanesi, İzmir, 2012.
 29. Erkan Yuce A. Eşler Arası İletişim. Davetli Konuşmacı. Halk Konferansı, 2011, İzmir.
 30. Erkan Yuce A. Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile Baş Etme. Davetli Konuşmacı. Karşıyaka Nefron Diyaliz Merkezi, İzmir, 2010.