1. Yayınlar 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. Bora E, Erkan A, Kayahan B, Veznedaroğlu B. Cognitive insight and acute psychosis in schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci. 2007 Dec;61(6):634-9. doi: 10.1111/j.1440-1819.2007.01731.x.
 2. Erkan A, Pırıldar Ş, Acarer A, Akdeniz F. Efficacy of Low-dose Pramipexole Augmentation in the treatment of Refractory Psychotic Depression Complicated with Tardive Dyskinesia: A Case Report, Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2011; 21(4):351-3. https://doi.org/10.5455/bcp.20111029071711

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Erkan Yuce A. Cognitive behavioral therapies for the couples and the families suffering from adult attention deficiency and hyperactivity syndrome. 10th International Congress on Psychopharmacology and the 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, 2018, Antalya.
 2. Erkan Yuce A. Metaphor use in cognitive behavioral therapy: which metaphor in which case? 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20-24 Nisan 2016 April, Antalya.
 3. Arık D, Akdeniz F, Erkan A, Bilen NK, Vahip S, Gönül AS. The Burden Of General Medical Conditions in Bipolar Outpatients. International Mood Disorders Conference, İstanbul, March 2006

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

 1. Erkan Yuce A. Erişkinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapiler, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu El Kitabı içinde Editör: A. Şebnem Soysal Acar, 1. Basım, Ekim 2019, Ankara: Nobel Kitabevi.
 2. Erkan Yuce A. Erişkinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Şema Terapi Yaklaşımları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu El Kitabı içinde Editör: A. Şebnem Soysal Acar, 1. Basım, Ekim 2019, Ankara: Nobel Kitabevi. 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi: Birey ve Çift Terapisinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamaları. Kurs, 3. Nörobilim Kongresi. Nişantaşı Üniversitesi, Neotech Kampüsü, İstanbul, 14 Aralık 2019.
 2. Erkan Yuce A. Flört Şiddetinden Kadın Cinayetlerine, Beşikten Mezara Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Bir Sonucu Olarak Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 25 Ekim 2019.
 3. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite(DEHB) Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları: Elimizi Güçlendirmek: Yürütücü İşlev ve Bilişsel Yeniden Yapılandırma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları, Kurs, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 25 Ekim 2019.
 4. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Vaka Örnekleri ile Davranış Deneyleri, Obsesif Kompulsif Bozukluklukta Davranış Deneyleri, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 24 Ekim 2019.
 5. Erkan Yuce A. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisinde Olgu Örnekleriyle Davranış Deneyleri. 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi. Ankara, 20 Ekim 2018.
 6. Erkan Yuce A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde Çift, Aile ve İlişki Terapisi. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Yaklaşımları. Kurs, 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi. Ankara, 19 Ekim 2018.
 7. Erkan Yuce A. Nedir Bu Mindfulness Dedikleri? Şemalarımız, ne onlarla ne onlarsız: Şema Terapide Mindfulness Uygulamaları. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 6 Ekim 2018.
 8. Erkan Yuce A. Özgül Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamasının Kedi Fobisi Olgusu Üzerinden Video Görüntüleri Eşliğinde Aktarımı. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 5 Ekim 2018.
 9. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı ve Tedavi; Klinisyene İpuçları: Psikoterapötik Girişimler. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 4 Ekim 2018.
 10. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin Kültürel Tarihteki İzleri: Masallarda ve Atasözlerinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 3 Ekim 2018.
 11. Erkan Yuce A. Sertralin Kullanımına Bağlı Bir İdrar Kaçırma Olgusu. Poster Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 2 Ekim 2018.
 12. Erkan Yuce A. Tarihte İz Bırakan Kadınlar, Kırılgan ve Direngen; Coco Chanel; Şapkadan Kadın Çıktı. Türkiye Psikiyatri Derneği 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 13 Nisan 2018.
 13. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisinin Uygulanışı. Türkiye Psikiyatri Derneği 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bursa, 3 Ekim 2017.
 14. Erkan Yuce A. Bir İnsan Davranışı Olarak İletişim: Bilişsel Davranışçı ve Şema Odaklı Yaklaşım. I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi. İzmir, 5 Mayıs 2017.
 15. Erkan Yuce A. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Temelli Çift ve Aile Terapileri. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 20 Nisan 2017.
 16. Erkan Yuce A. Peki biz ne yaşıyoruz?: Psikiyatrist anne olmak. Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 19 Kasım 2016.
 17. Erkan Yuce A. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması. Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 16-20 Kasım 2016.
 18. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkinliğini Artırmada Metaforların Kullanımı: Yeni araştırmalar ışığında metaforlarla dönüşen beynimiz. Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 19 Kasım 2016.
 19. Erkan Yuce A. Özel Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatrist Olmak: Muayenehanecilik Deneyimleri, Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 17 Kasım 2016.
 20. Erkan Yuce A. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması. Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. İzmir, 5 Mayıs 2016.
 21. Erkan Yuce A. Video Gösterimi Aracılığıyla Kognitif Davranışçı Terapi Teknikleri: Özgül Fobinin Kognitif Davranışçı Terapisinde Video Gösterim Teknikleri. Türkiye Psikiyatri Derneği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 26 Kasım 2015.
 22. Erkan Yuce A. Kognitif Davranışçı Psikoterapilerde Metaforların Kullanımına Örnekler. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi. İstanbul, 7 Kasım 2015.
 23. Erkan Yuce A. Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları: Bilişsel Davranışçı Terapide Metaforların Kullanımı. Türkiye Psikiyatri Derneği, 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Kuşadası, 6-9 Mayıs 2015.
 24. Erkan Yuce A. Erkeklerin Şiddeti, Failin Ruh Hali: Şiddet davranışının kalıtımı, öğrenme modelleri, bilişsel davranışçı ve analitik kuramlar. Türkiye Psikiyatri Derneği. 19. Klinik Eğitim Sempozyumu. Kuşadası, 6-9 Mayıs 2015.
 25. Erkan A, Pırıldar Ş, Acarer A, Akdeniz F. Tardiv Diskinezi ve Tedaviye Yanıtsız Depresyon Tanılarıyla İzlenmekte Olan Bir Hastanın Tedavine Düşük Doz Pramipeksol Eklenmesiyle Görülen Düzelme. Poster Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği Ulusal Psikiyatri Kongresi. Ankara, 20-24 Ekim 2009.
 26. Özbaran B, Tamar M, Erkan A, Yılmaz G, Bildik T, Kesikçi H, Gökçen S, Seyfioğlu U, Kayahan B, Veznedaroğlu B. Ergen Gebeliğine Multidisipliner Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu. Poster Sunumu. 10. Ergen Günleri. İzmir, 1-3 Aralık 2005. 

7.6 Diğer yayınlar

7.6.1.   Kitap Bölümü:

 1. Erkan Yuce A, Rağmen Kitap Dizisi, Ayrılık Sayısı, Rüya İçinde Rüya, Anne İçinde Anne Kadın İçinde Kadın
 2. Erkan Yuce A, Rağmen Kitap Dizisi, Babalık Sayısı, Yeni Nesil Babalık
 3. Erkan Yuce A, Rağmen Kitap Dizisi, Babalık Sayısı, Babamın mutluluğunu kim çaldı? 
 • Makaleler:
 1. Psychologies Türkiye Dergisi, Ağustos 2017, Sadelik
 2. Psychologies Türkiye Dergisi, Ekim 2017, Depresyon
 3. Psychologies Türkiye Dergisi, Aralık 2017, Anoreksiya Nervoza
 4. Bizim İzmir Dergisi, aylık düzenli köşe yazarlığı (2018-2020)
 5. Psychologies Türkiye Dergisi, Mart 2018, Hangi Kadınlık Hangi Erkeklik
 6. Psychologies Türkiye Dergisi, Ağustos 2018, Cinsel İstismar ve İhmal
 7. Psychologies Türkiye Dergisi, Mayıs 2018, Anda Kalmak
 8. Psychologies Türkiye Dergisi, Kasım 2018, Kadına Yönelik şiddetle Mücadele
 9. Psychologies Türkiye Dergisi, Mart 2019, Neden Yavaşlayamıyoruz? Mindfulness
 10. Psychologies Türkiye Dergisi, Nisan 2019, Düşünüyorum Öyleyse Haklıyım
 11. Psychologies Türkiye Dergisi, Haziran 2019, Yeni Nesil Babalık
 12. Psychologies Türkiye Dergisi, Temmuz 2019, Hayal Kırıklığından Bir Adım Önce
 13. Psychologies Türkiye Dergisi, Eylül 2019, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bir Haktır
 14. Psychologies Türkiye Dergisi, Ekim 2019, Tüketim Çılgınlığı ve Alışveriş Bağımlılığı
 15. Psychologies Türkiye Dergisi, Kasım 2019, Medya ve Şiddet, Şiddetle mücadele ederken şiddet mi uyguluyoruz?
 16. Psikeart Dergisi, Annelik Sayısı, 2018, Rüya İçinde Rüya, Anne İçinde Anne Kadın İçinde Kadın
 17. Psikeart Dergisi, Empati Sayısı, 2018, Yaraları Sarmak
 18. Psikeart Dergisi, Aldatmak Sayısı, 2019, Uçurumun Kenarında
 19. Psikeart Dergisi, Yas Sayısı, 2019, Kara Bayram
 20. Psikeart Dergisi, Şaka Sayısı, 2019, Köşe Kapmaca
 21. Psikeart Dergisi, Borderline Sayısı, 2019, Önce Zarar Verme
 22. Psikeart Dergisi, Dedikodu Sayısı, 2020, Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz
 23. Psikeart Dergisi, Uyku Sayısı, 2020, Uyku Uyanıklık Bozuklukları
 24. Psikeart Dergisi, İzolasyon Sayısı, 2020, Covid-19 pandemisi mi, şiddet pandemisi mi? Virüs mü, ev mi? Kırk katır mı, kırk satır mı?”
 25. Psikeart Dergisi, Gelecek Sayısı, 2020, Kendimle Karşılaşmalar
 26. Psikeart Dergisi, Renkler, 2020, Daha Fazla Renk Daha Fazla Onur
 27. Terakki Vakfı Okulları, Gelişim Dergisi, Sayı 18, Gelişim Yolunda, Dijital Dünyada Ebeveynlik
 28. Bilim ve Ütopya, Sayı 304, Ekim 2019, Bilişsel Davranışçı Terapi’yi anlamak ve anlatmakta metaforlar,
 29. Bilim ve Ütopya, Sayı 315, Eylül 2020, Depresyon ve tedavisi hakkında mitler ve gerçekler,
 30. Bilim ve Ütopya, Sayı 306, Aralık 2019, Dijital Dünyada Ebeveynlik
 31. Duvar Dibi Dergisi, Sayı 39, Ocak 2020, Depresyon Dosyası, Depresyon nedir? Tedavi edilmezse ne olur?
 32. Bavul Dergi, Haziran Sayısı, Beni Bul Anne,
 33. Bavul Dergi, Temmuz Sayısı, Hayırlı Başarılar,
 34. Bavul Dergi, Ağustos Sayısı, Normalimizi Kaybettik Hükümsüzdür
 35. Bavul Dergi, Eylül Sayısı, Kırılgan ve Direngen,
 36. Bavul Dergi, Ekim Sayısı, Umuttan Bir Adım Sonra Hayal Kırıklığından Bir Adım Önce

7.6.3.  Çok Yazarlı Makaleler:

7.6.4.  Türkçe’ye Çeviriler:

Çok Yazarlı Çeviriler:

Işıl Vahip, Arzu Erkan, Hatice İlerisoy, Fatma Özdemir, Burçak Zengin, Erik Erikson, I. Cilt 6. Bölüm, 6.2. Erik Erikson Sf. 746-755. Çeviri Editörleri (Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt) Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara, 2007. Kaplan & Saddock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Edition, Benjamin J. Saddock, Virginia A. Saddock (eds).

7.6.6.  İngilizce’ye Çeviriler: 

 1. 6.7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanmamış konferans bildirileri:
 1. Erkan Yuce A. Ruhsal Esneklik ve Dayanıklılığımızı Artırmak. Davetli Konuşmacı, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Cinsiyet Eşitliği Ders Modülü, 9 Ekim 2019, İzmir.
 2. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapide Mindfulness Uygulamaları. Davetli Konuşmacı, Atölye Lideri. 4. Mindfulness Sempozyumu, 28 Nisan 2019, Ulus MEF Okulları İstanbul.
 3. Erkan Yuce A. Kadın Cinselliği. Davetli Konuşmacı, Yaralarımız. 2. Psikoloji Günleri, İstanbul Kültür Üniversitesi 11 Nisan 2019, İstanbul.
 4. Erkan Yuce A. Cinsel Terapiler. Davetli Konuşmacı, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Günleri, 6 Nisan 2019, İzmir.
 5. Erkan Yuce A. Aşk ve Kognisyon. Davetli Konuşmacı, İlle de Aşk; Aşkın Gerçekleri. Psikeart ve Psikesinema Etkinliği. 5 Nisan 2019, İzmir.
 6. Erkan Yuce A. Saklı Cennet; Kadın Cinselliği: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Gölgesinde Konuşula(a)mayanlar, Bilinmeyenler, Yalanlar. Davetli Konuşmacı, 3. Kadın Zirvesi, Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu, 23 Şubat 2019, Bilkent -Ankara.
 7. Erkan Yuce A. Cinsiyet Geçiş Sürecinde Psikolojik Destek ve Yönlendirme. Davetli Konuşmacı, Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Tüm Yönleri ile Cinsiyet Uyum Süreci Konferansı. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, 16 Şubat 2019, İstanbul.
 8. Erkan Yuce A. Ayrılamama: Ne Onunla Ne Onsuz. Davetli Konuşmacı, Yakın İlişkilerde Seçim, İletişim ve Bağlanma, Ege Gelişim Zirvesi, 15 Şubat 2019, İzmir.
 9. Erkan Yuce A. Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve İfadesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlıklı Cinsel Yaşam Akademisi, 13 Kasım 2018, İstanbul.
 10. Erkan Yuce A. Takım Yönetiminde Çatışmalar ve Öfke Kontrolü. Davetli Konuşmacı, Uluslararası Proje Yönetim Günü. Bornova Kültür Merkezi, İzmir, 1 Kasım 2018.
 11. Erkan Yuce A. Mesleğe İlk Adım Programı (MİAP), Mentor. Davetli Eğitici. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 19-22 Nisan 2017.
 12. Erkan Yuce A. Sosyal Çevre ve Sanal Alanda Nasıl Var Olalım? Ne yapalım? Davetli konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Antalya, 21 Nisan 2017.
 13. Erkan Yuce A. Kadına Şiddete Karşı Farkındalık: Şiddet Davranışının Kökenleri ve Şiddetin Kalıtımı. Davetli Konuşmacı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İzmir, 2 Mart 2017.
 14. Erkan Yuce A. Kadın, anne, iş kadını kimlikleri arasında psikiyatrist anne olmak. Davetli konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Etkinliği. Bursa, 24 Şubat 2017.
 15. Erkan Yuce A. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Metaforların Kullanımı. Davetli Konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Bilimsel Etkinliği. İstanbul, 22 Ocak 2017.
 16. Erkan Yuce A. Kan Enjeksiyon Fobisinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi: Davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, olguların karşı karşıya getirme seanslarının video görüntüleri eşliğinde sunulması. Davetli Konuşmacı. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Etkinliği. İzmir, 13 Ocak 2017.
 17. Erkan Yuce A. Terörün Yıkıcı Etkileri ile Baş Etme. Davetli Konuşmacı. Acil Tıp Derneği Halk Konferansı. İzmir. 12 Nisan Salı 2016.
 18. Erkan Yuce A. Öfke Kontrolü ve Tükenmişlik Sendromu. Davetli Konuşmacı. İzmir’de Eczacılık Günleri. İzmir, 29-31 Mayıs 2015.
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanmamış konferans bildirileri:
 19. Kilic O, Erkan Yuce A, Semerci B. Treatment adherence and domains of dysfunction in female and male patients with adult ADHD: a retrospective chart review. Lisbon, 7th World Congress on ADHD 2019, DOI: 10.1007/s12402-019-00295-7

Ulusal toplantılarda sunulan ve yayımlanmamış konferans bildirileri

 1. Erkan Yuce A, Kadın Cinselliği ve Toplumsal Tabular, Davetli Konuşmacı. TedX Women Etkinliği, 15 Aralık 2019, İzmir.
 2. Erkan Yuce A, Kadınlık mı Annelik mi? Davetli Konuşmacı. Dijital Topuklar Zirvesi, 1 Kasım 2019, İstanbul.
 3. Erkan Yuce A, Ebeveynlik Rehberi, Davetli Konuşmacı. Parentstalks etkinliği, 6 Ekim 2019, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
 4. Erkan Yuce A Şiddetsiz Nesil Mümkün mü? Şefkatli Aile Şefkatli Toplum. Davetli Konuşmacı, Moms Talk Etkinliği, 4 Mayıs 2019, Grand Pera İstanbul.
 5. Erkan Yuce A. Kadın, anne, eş ve iş kadını rolleri üzerinden kadınlık sorunları. Davetli Konuşmacı. İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu. İzmir, 7 Mart 2018.
 6. Erkan Yuce A. Kadın Olmak. Davetli Konuşmacı. Milli Kütüphane Geleneksel Perşembe Toplantıları. İzmir, 23 Kasım 2017.
 7. Erkan Yuce A. Kadınlık mı Annelik mi? Kadına Dair Herşey:  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Lions İzmir Etkinliği, “Fark Yarat” Paneli. Davetli Konuşmacı. İzmir, 9 Mart 2017.
 8. Erkan Yuce A. Gluten, Çölyak ve Ruh Sağlığı. Gluten Duyarlılığı Farkındalık Sempozyumu. Davetli konuşmacı. Halk Konferansı. Özel Pendik Bölge Hastanesi, İstanbul, 18 Ocak 2015.
 9. Erkan Yuce A. Kadın ve Cinsel Yaşam. Davetli Konuşmacı. Oya Coşkunol Kadın Sağlığı ve Doğum Danışmanlığı Merkezi. İzmir, 17 Aralık 2014.
 10. Erkan Yuce A. Şiddete Eğilimli Hastaya Yaklaşım ve Öfke Kontrolü. Davetli Konuşmacı. Selçuk Devlet Hastanesi, İzmir, 2012
 11. Erkan Yuce A. Eşler Arası İletişim. Davetli Konuşmacı. Halk Konferansı, 2011, İzmir.
 12. Erkan Yuce A. İletişim Becerileri. Davetli Konuşmacı. Selçuk Devlet Hastanesi, İzmir, 2012.
 13. Erkan Yuce A. Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile Baş Etme. Davetli Konuşmacı. Karşıyaka Nefron Diyaliz Merkezi, İzmir, 2010. 
 1. Projeler

Basın, medya ve sosyal medya aracılığıyla benimle yapılan söyleşiler; internet üzerinden yapılan paylaşımlar, yayınlanan videolar ve  podcast’ler aracılığıyla  ruh sağlığı alanında toplumu bilgilendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları.

 1. İdari görevler
 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 • Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
 • Türk Tabipler Odası
 • Kognitif ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği (KDTD)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD)
 • Anadolu Psikoterapi Derneği
 • Aids ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği
 • Academy of Cognitive Therapy (ACT)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Sosyal Medya Kurulu Üyesi (2017-2018).
 • İstanbul ACT&RFT Günleri II, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2019)
 • 3. Nörobilim Kongresi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2019)
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Medya ve Ruh Sağlığı Çalışma Birmi Eş Koordinatörü
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Çalışma Birimi Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Telepsikiyatri Çalışma Birimi Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi Üyesi
 1. Ödüller
 2. Eğiticilik görevleri

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2015-2016).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2016-2017).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (112 saat) Kuramsal Eğitim, (2017-2018).
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Kurs, (56 saat) Süpervizyon Eğitimi, (2018- 2019). 

ANADOLU PSİKOTERAPİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER EĞİTİMLERİ

 • 2019-2020 (1. ve 2. Grup)
 • 2020- Sürmektedir (3. ve 4. Grup).
Akademik Yıl  

Dönem

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik Uygulama
 

20162017

Güz

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders 56 saat 23 saat 30
İlkbahar Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders 56 saat 23 saat 30
2017-2018

 

Güz

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders 56 saat 23 saat 31
İlkbahar Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimi, Psikiyatristlere Yönelik Ders 56 saat 23 saat 31
2019 Bahar Dönemi İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kişiler Arası İlişkiler

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Aile Terapileri

3 saat

3 saat

42

72

2020 Bahar Dönemi İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kişiler Arası İlişkiler

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Aile Terapileri

3 saat

3 saat

66

72